ПРИЈАВА

ОНЛАЈН ОБУКА „ПОДРШКА ОСТВАРИВАЊУ ИЗБОРНОГ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ГИМНАЗИЈИ

ТЕРМИН: 24. и 25. септембар 2022.