ЗУОВ АДМИНИСТРАЦИЈА

ЗУОВ администрација је технички сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања.

О ЗАВОДУ

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да Република Србија оснива Завод за унапређивање образовања и васпитања ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања, за обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању. Одлука Владе о оснивању Завода објављена је у Службеном гласнику Републике Србије број 73/04 од 25. јуна 2004.

Завод обавља стручне послове из области образовања и васпитања и учествује у припреми прописа из надлежности Министарства просвете, Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих, као и друге послове у складу са законом, одлуком о оснивању и Статутом Завода.

Све информације о Заводу за унапређивање образовања и васпитања можете погледати на званичној интернет презентацији: https://zuov.gov.rs

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Aдреса Завода
Фабрисова 10/1, 11040 Београд (општина Савски венац) – седиште Завода 
Драже Павловића 15 (општина Палилула, Београд)

Телефон и факс
Фабрисова 10 – fax: 011/206-80-07
Драже Павловић 15 – централа: 011/208-19-16, 011/208-19-14, 011/208-19-15, fax: 011/208-19-10

СВЕ КОНТАКТ ДЕТАЉЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА САЈТУ ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА НА АДРЕСИ: https://zuov.gov.rs/kontakt/