КОНКУРС
ЗА ПРИЈАВУ РАДОВА ЗА БАЗУ АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ ВЕШТИНЕ ЧИТАЊА, ПИСАЊА, СЛУШАЊА И ГОВОРЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОБРАЗОВАЊА