ПРИЈАВА НА КОНКУРС

ЗА ПРИМЕРЕ УСПЕШНИХ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕНИХ У ОКВИРУ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Предаја радова је завршена.