ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

Јавни позив за спољне сараднике на пословима праћења остваривања нових програма грађанског васпитања

Текст Јавног позива можете погледати на: https://zuov.gov.rs/javni-poziv-za-spoljne-saradnike-gradjansko-vaspitanje