Baza stručnog usavršavanja
Najavljeni seminari u narednih 30 dana, odobreni stručni skupovi / letnje i zimske škole
Izdanja Zavoda
Pogledajte i naručite sva izdanja Zavoda
Nastavni planovi i programi
Nastavni planovi i programi za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje
Baza udžbenika i nastavnih sredstava
Pogledajte koji su udžbenici odobreni za upotrebu za osnovno obrazovanje i vaspitanje
Dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva
Pogledajte listu dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava
Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji
 • Plan za podsticanje učenika sa izuzetnim sposobnostima u okviru saradnje škole i specijalizovanih institucija

  Sektor za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, u toku 2012. godine, planirao je projekat Plan za podsticanje učenika sa izuzetnim sposobnostima u okviru saradnje škole i specijalizovanih institucija. Cilj projekta je da se unapredi saradnja škole i specijalizovane institucije radi individualizacije rada sa darovitim učenicima i pruži stručna podrška školama u pripremi…

  Detaljnije...
 • Obrazovni profili prevedeni iz ogleda u obrazovni sistem

  Obrazovni profili prevedeni iz ogleda u obrazovni sistem POLjOPRIVREDA, PROIZVODNjA I PRERADA HRANE Četvorogodišnji profili  Poljoprivredni tehničar  Veterinarski tehničar  Prehrambeni tehničar Trogodišnji profili  Mesar  Prerađivač mleka  Pekar  Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike TRGOVINA, UGOSTITELjSTVO I TURIZAM Trogodišnji profili  Kuvar  Konobar  Poslastičar EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA  Finansijski administrator  Poslovni administrator ELEKTROTEHNIKA  Autoelektričar GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO  Geometar

  Detaljnije...
 • Stručno usavršavanje defektologa/specijalnih pedagoga zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama za decu i učenike sa smetnjama u razvoju

  U okviru plana rada za 2013. godinu, Sektora za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja prikupljeni su podaci za analizu stručnog usavršavanja defektologa/specijalnih pedagoga zaposlenih u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i ispitivanje njihovih potreba u ovoj oblasti. Na osnovu odgovora i sistematizovanih podataka mogu da se sagledaju potrebe za temama i…

  Detaljnije...
 • Završni ispit i maturski ispit

  Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih – Sektor za razvoj kvalifikacija i mrežu škola razvio je metodologiju ocenjivanja zasnovanog na kompetencijama u stručnom obrazovanju. Metodologija je rezultat višegodišnjih istraživanja i stečenih iskustava kroz implementaciju završnih i maturskih ispita kao i primenjenih metoda ocenjivanja u okviru obrazovnih profila u ogledu. Metodologija ocenjivanja zasnovanog na kompetencijama…

  Detaljnije...
 • Nastavni planovi i programi po područjima rada

  Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane  Tehničar poljoprivredne tehnike  Tehničar hortikulture  Zootehničar  Tehničar za biotehnologiju Trogodišnji profili  Cvećar – vrtlar  Proizvođač prehrambenih proizvoda  Inovirani nastavni planovi i programi ********************** Šumarstvo i obrada drveta Četvorogodišnji profili  Šumarski tehničar  Tehničar za pejzažnu arhitekturu Tehničar za primarnu obradu drveta  Tehničar za finalnu obradu drveta Trogodišnji profili  Šumar  Rukovalac šumskom…

  Detaljnije...
 • NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA – Sektorska veća

  Sektorska veća Sektorska veća su partnerski formirana stručna i savetodavna tela za određene sektore privrednih i društvenih delatnosti čija je glavna uloga iskazivanje potreba za kvalifikacijama na tržištu rada u Srbiji, koja se ostvaruje kroz: utvrđivanje predloga potrebnih kvalifikacija i pružanje podrške u izradi standarda kvalifikacija u okviru sektora; utvrđivanje mogućnosti za neformalno obrazovanje odraslih unutar…

  Detaljnije...
 • Predlog deskriptora znanja, veština, sposobnosti i stavova za nivoe I – V

  Nivo Znanje Veštine Sposobnosti i stavovi   Lice sa stečenim nivoom kvalifikacije: I Poseduje osnovna  stručna znanja za obavljanje zadataka i/ili za dalje učenje. Primenjuje osnovne veštine potrebne za obavljanje jednostavnih, potpuno predvidivih zadataka. Rukuje osnovnim priborom i alatima i koristi osnovne materijale za rad. Obavlja zadatke prema jednostavnim usmenim i pisanim uputstvima, uz stalni…

  Detaljnije...
 • Plan udžbenika po područjima rada

   Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane  Šumarstvo i obrada drveta  Geologija, rudarstvo i metalurgija  Mašinstvo i obrada metala  Elektrotehnika  Hemija, nemetali i grafičarstvo  Tekstilstvo i kožarstvo  Geodezija i građevinarstvo  Saobraćaj  Trgovina, ugostiteljstvo i turizam  Ekonomija, pravo i administracija  Kultura, umetnost i javno informisanje  Zdravstvo i socijalna zaštitaLične usluge Katalozi odobrenih udžbenika za školsku 2012/2013. godinu –…

  Detaljnije...
 • Projekat: „Jačanje partnerstva između specijalnih i redovnih škola u kontekstu obrazovne inkluzije“

  Projekat Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Unicefa „Jačanje partnerstva između specijalnih i redovnih škola u kontekstu obrazovne inkluzije“ je nastao kao potreba  za unapređivanjem  partnerske saradnje između  škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i osnovnih i srednjih škola  u šest gradova: Niš, Aleksinac, Prokuplje, Leskovac, Pirot i Vranje. Cilj je da se razviju…

  Detaljnije...
 • Obrazovno-vaspitne ustanove za decu i učenike sa smetnjama u razvoju u Srbiji

  Obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju regulisano je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i drugim podzakonskim aktima. U Republici Srbiji postoji ukupno 48 škola za učenike sa smetnjama u razvoju. Osnovni način razvrstavanja je u odnosu na vrstu smetnje odnosno oštećenja…

  Detaljnije...