Baza stručnog usavršavanja
Najavljeni seminari u narednih 30 dana, odobreni stručni skupovi / letnje i zimske škole
Izdanja Zavoda
Pogledajte i naručite sva izdanja Zavoda
Nastavni planovi i programi
Nastavni planovi i programi za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje
Baza udžbenika i nastavnih sredstava
Pogledajte koji su udžbenici odobreni za upotrebu za osnovno obrazovanje i vaspitanje
Dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva
Pogledajte listu dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava
Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji
 • Misija i vizija

  Vizija Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja jeste da u narednom periodu izgradi, održava i unapređuje sopstveni status prepoznatljive institucije koja daje stručni doprinos, iz svoje nadležnosti, razvoju sistema obrazovanja i vaspitanja i time ga čini kvalitetnijim. Misija Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja jeste da obezbedi da poslovi u vezi sa pripremom dokumenata, davanjem stručne…

  Detaljnije...
 • Upravljanje, organizacija i zaposleni

  U P R A V Lj A Nj E Organi Zavoda su: Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor. Upravni odbor je organ upravljanja Zavoda i ima pet članova, od kojih su dva iz reda zaposlenih u Zavodu. Članove imenuje i razrešava Vlada. Upravni odbor ima sledeće nadležnosti: –  donosi Statut Zavoda; –  donosi godišnji plan i…

  Detaljnije...
 • Delatnost Zavoda

  Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja osnovala je Vlada Republike Srbije radi praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja. U Zavodu se obavljaju  razvojni, savetodavni, istraživački i stručni poslovi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom. Zavod…

  Detaljnije...
 • Katalozi programa stalnog stručnog usavršavanja

  Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2006/07.      Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2007/08.     Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2008/09.     Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2009/10.     Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2010/11.  …

  Detaljnije...
 • Plan za podsticanje učenika sa izuzetnim sposobnostima u okviru saradnje škole i specijalizovanih institucija

  Sektor za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, u toku 2012. godine, planirao je projekat Plan za podsticanje učenika sa izuzetnim sposobnostima u okviru saradnje škole i specijalizovanih institucija. Cilj projekta je da se unapredi saradnja škole i specijalizovane institucije radi individualizacije rada sa darovitim učenicima i pruži stručna podrška školama u pripremi…

  Detaljnije...
 • Obrazovni profili prevedeni iz ogleda u obrazovni sistem

  Obrazovni profili prevedeni iz ogleda u obrazovni sistem POLjOPRIVREDA, PROIZVODNjA I PRERADA HRANE Četvorogodišnji profili  Poljoprivredni tehničar  Veterinarski tehničar  Prehrambeni tehničar Trogodišnji profili  Mesar  Prerađivač mleka  Pekar  Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike TRGOVINA, UGOSTITELjSTVO I TURIZAM Trogodišnji profili  Kuvar  Konobar  Poslastičar EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA  Finansijski administrator  Poslovni administrator ELEKTROTEHNIKA  Autoelektričar GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO  Geometar

  Detaljnije...
 • Stručno usavršavanje defektologa/specijalnih pedagoga zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama za decu i učenike sa smetnjama u razvoju

  U okviru plana rada za 2013. godinu, Sektora za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja prikupljeni su podaci za analizu stručnog usavršavanja defektologa/specijalnih pedagoga zaposlenih u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i ispitivanje njihovih potreba u ovoj oblasti. Na osnovu odgovora i sistematizovanih podataka mogu da se sagledaju potrebe za temama i…

  Detaljnije...
 • Završni ispit i maturski ispit

  Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih – Sektor za razvoj kvalifikacija i mrežu škola razvio je metodologiju ocenjivanja zasnovanog na kompetencijama u stručnom obrazovanju. Metodologija je rezultat višegodišnjih istraživanja i stečenih iskustava kroz implementaciju završnih i maturskih ispita kao i primenjenih metoda ocenjivanja u okviru obrazovnih profila u ogledu. Metodologija ocenjivanja zasnovanog na kompetencijama…

  Detaljnije...