Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) покреће јавну расправу о Предлогу Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године (СРОВРС 2030), односно новог документа јавних политика, за период од наредних десет година, као надлежни предлагач, а у складу са чланом 29. став 1. Закона о планском систему Републике Србије.

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА

НА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПРЕДЛОГУ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2030. ГОДИНЕ