Завршни испит и матурски испит

51367

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Центар за стручно образовање и образовање одраслих – Сектор за развој квалификација и мрежу школа развио је методологију оцењивања заснованог на компетенцијама у стручном образовању. Методологија је резултат вишегодишњих истраживања и стечених искустава кроз имплементацију завршних и матурских испита као и примењених метода оцењивања у оквиру образовних профила у огледу.

Методологија оцењивања заснованог на компетенцијама обезбеђује релевантност и поузданост система оцењивања у стручном образовању, јер постоји непосредна и јасна веза између тога шта и како се оцењује и компетенција прописаних стандардом квалификације. Стога је примена оцењивања заснованог на компетенцијама релевантна за квалификације које се стичу формалним образовањем, неформалним образовањем или кроз процес признавања претходног учења.

У сврху примене ове методологије објављена је публикација Оцењивање засновано на компетенцијама у стручном образовању намењена стручној јавности, практичарима у стручном образовању, ученицима, полазницима обука и свима који су заинтересовани за област оцењивања у стручном образовању.

Подршку у развоју и имплементацији методологије пружио је ИПА пројекат Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању.

 

Термине полагања испита за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита у јунском року 2017. године за образовне профиле можете погледати овде.

 

Приручници за испите:

Пољопривреда, производња и прерада хране

PDF Виноградар – винар – оглед
PDF Пољопривредни техничар
PDF Пољопривредни техничар (мађарски језик)
PDF Прехрамбени техничар;    Практикум

PDF Прехрамбени техничар (мађарски језик);  Практикум (мађарски језик)
PDF Ветеринарски техничар
PDF Ветеринарски техничар (мађарски језик)
PDF Прерађивач млека
PDF Месар
PDF Месар (мађарски језик)
PDF Пекар
PDF Пекар (мађарски језик)
PDF Руковалац-механичар пољопривредне технике
PDF Руковалац-механичар пољопривредне технике (мађарски језик)

 

Шумарство и обрада дрвета

PDF Столар
PDF Тапетар-декоратер

PDF Техничар за ловство и рибарство– оглед
PDF Техничар за обликовање намештаја и ентеријера – оглед
PDF Техничар примарне обраде дрвета – оглед
PDF Столар – оглед
PDF Тапетар-декоратер – оглед

 

Машинство и обрада метала

PDF Техничар мехатронике – оглед
PDF Авио-техничар – оглед
PDF Мехатроничар за транспортне системе аеродрома – оглед

PDF Авио техничар за електро опрему ваздухоплова – оглед
PDF Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова – оглед
PDF Авио-техничар за ваздухоплов и мотор – оглед
PDF Мехатроничар за радарске системе – оглед
PDF Мехатроничар за ракетне системе – оглед
PDF Оператер машинске обраде – оглед
PDF Индустријски механичар
PDF Бравар – заваривач

 

Електротехника

PDF Администратор рачунарских мрежа – оглед
PDF Електротехничар телекомуникација – оглед
PDF Електротехничар телекомуникација – оглед (мађарски језик)
PDF Електротехничар за електронику на возилима – оглед

PDF Електротехничар информационих технологија – оглед
PDF Техничар мехатронике – оглед

PDF Техничар мехатронике – оглед (мађарски језик)
PDF Аутоелектричар
PDF Аутоелектричар (мађарски језик)

PDF Електричар

 

Хемија, неметали и графичарство

PDF Техничар за козметичку технологију – оглед
PDF Техничар за графичку припрему – оглед
PDF Техничар за графичку припрему – оглед (мађарски језик)
PDF Техничар за обликоваање графичких производа – оглед
PDF Техничар за обликоваање графичких производа – оглед (мађарски језик)

 

Текстилство и кожарство

PDF Модни кројач – оглед 
PDF Моделар одеће – оглед
PDF Конфекционар текстила – оглед

 

Геодезија и грађевинарство

PDF Монтер суве градње

PDF Геодетски техничар – геометар
PDF Архитектонски техничар – оглед
PDF Техничар за одржавање објеката – оглед
PDF Монтер суве градње – оглед
PDF Кровопокривач – оглед

 

Геологија, рударство и металургија

PDF Златар

 

Саобраћај

PDF Техничар ваздушног саобраћаја – оглед
PDF Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност – оглед
PDF Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање – оглед
PDF Техничар за безбедност саобраћаја – оглед

 

Трговина, угоститељство и туризам

PDF Туристички техничар – оглед
PDF Туристички техничар – оглед (Мађарски језик) – оглед
PDF Кувар
PDF Конобар
PDF Посластичар

 

Економија, право и администрација

PDF Пословни администратор
PDF Пословни администратор (мађарски језик)
PDF Финансијски администратор
PDF Финансијски администратор (мађарски језик)
PDF Финансијски администратор (албански језик)

PDF Комерцијалиста – оглед
PDF 
Комерцијалиста – оглед (мађарски језик)

PDF Финансијски администратор – оглед
PDF Финансијски администратор – оглед (мађарски језик)
PDF Банкарски службеник – оглед
PDF Банкарски службеник – оглед (мађарски језик)
PDF Службеник осигурања – оглед
PDF Пословни администратор – оглед

PDF Пословни администратор – оглед (мађарски језик)

 

Здравство и социјална заштита

PDF Масер
PDF Здравствени неговатељ

PDF Лабораторијски техничар – оглед
PDF Медицинска сестра-техничар – оглед
PDF Козметички техничар – оглед
PDF Фармацеутски техничар – оглед
PDF Физиотерапеутски техничар – оглед

PDF Стоматолошка сестра – техничар – оглед
PDF Здравствени неговатељ – оглед
PDF Масер – оглед

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.