UPUTSTVA I FORMULARI

43987

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

UPUTSTVO ZA STRUČNE SKUPOVE/LETNjE I ZIMSKE ŠKOLE

Odredbama iz člana 13 Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju  i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS” br. 81/2017) definisani su stručni skupovi/ letnje i zimske škole kao oblici stručnog usavršavanja, koje odobrava Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Prijavljivanje stručnih skupova/ letnje i zimske škole vrši se putem elektronske prijave najkasnije 60 dana pre njegovog početka, u skladu sa članom 13 navedenog pravilnika.

Odobravanje stručnih skupova/ letnje i zimske škole vrši se u skladu sa Pravilnikom o radu stručnog tima Zavoda u postupku odobravanja i praćenja realizacije odobrenih oblika stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora.

Stručni skup se odobrava za period od jedne godine. Zavod na zahtev organizatora može da da saglasnost da se odobreni stručni skup realizuje više puta u toku jedne godine.

Prijava za stručne skupove/letnje i zimske škole vrši se elektronskim putem na internet adresi skupovi.zuov-katalog.rs

U prijavu su integrisane osnovne informacije o skupu, plan rada i radne biografije.

 

Sastavni deo prijave su i prilozi:

  • PRILOG 1. Skeniran izvod iz statuta i odgovarajućeg registra
  • PRILOG 2. Dokaz o uplati novčanih sredstava na ime pokrića troškova rada komisije.
  • PRILOG 3 Skenirana izjava institucije koja prijavljuje stručni skup (dokument je potrebno pečatirati i potpisati): Preuzmite dokument

Napomena: U zavisnosti od prijavljenog broja održavanja stručnog skupa uplaćuje se:  10.000,00 dinara – stručni skup sa jednim održavanjem; 30.000,00 dinara stručni skup od dva do pet održavanja i 40.000,00 – stručni skup sa šest i više održavanja;

 

Za letnje/zimske škole uplaćuje se iznos od 10.000,00 dinara.

Novčana sredstva, na osnovu predračuna Zavoda, uplaćuju se na prihodni račun Zavoda broj 840-2033666-42. Predračun se može dobiti upućivanjem zahteva na mejl adresu strucni.skup@zuov.gov.rs ili telefonskim putem na broj 011/206-80-53.

Izveštaj o održanom stručnom skupu/letnje i zimske škole sa spiskom učesnika – popuniti ćirilicom i poslati Zavodu u elektronskom obliku (Excel) na i-mejl realizacija.strucnihskupova@zuov.gov.rs, u roku od 30 dana od dana održavanja. Uz izveštaj obavezno dostaviti i skeniran spisak učesnika (popunjen i potpisan od strane učesnika) potpisan i overen pečatom organizatora.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33 i 011 /206 80 61.


 

UPUTSTVO I FORMULARI ZA ODOBRENE PROGRAME STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZA ŠKOLSKU 2016/17. i 2017/18. GODINU

Pre nego što pošaljete izveštaj o realizaciji programa obuke, proverite:
– da li izveštaj o realizaciji programa obuke ima pečat,
– da li su potpisani realizatori obuke,
– da li su svi elementi izveštaja uneti.
Za svaki seminar za koji je poslat izveštaj, mora biti prethodno uneta najava održavanja na adresi  www.zuov.rs/programi1/najava 

1. Uputstvo ustanovama, centrima za stručno usavršavanje, stručnim društvima, odnosno udruženjima za programe stalnog stručnog usavršavanja
2. Izveštaj o održanoj obuci u obliku Excel dokumenta
3. Izveštaj o održanoj obuci sa spiskom učesnika – za štampu
4. Upitnik za učesnike obuke – za štampu
5. Izveštaj o načinu primene odobrenog programa i njegovim efektima u praksi

UPUTSTVO I FORMULARI ZA REALIZATORE PROGRAMA KOJE JE REŠENjEM DONEO MINISTAR PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA:

1. Uputstvo za koordinatore, autore i realizatore programa – MPNTR
2. Izveštaj o realizovanoj obuci u obliku Excel dokumenta MPNTR
3. Izveštaj o održanoj obuci sa spiskom učesnika – za štampu – MPNTR
4. Upitnik za učesnike obuke – MPNTR – za štampu


 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.