НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА – Секторска већа

505

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Секторска већа

Секторска већа су партнерски формирана стручна и саветодавна тела за одређене секторе привредних и друштвених делатности чија је главна улога исказивање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Србији, која се остварује кроз:

 • утврђивање предлога потребних квалификација и пружање подршке у изради стандарда квалификација у оквиру сектора;
 • утврђивање могућности за неформално образовање одраслих унутар сектора;
 • промовисање дијалога и непосредне сарадње између света рада и света образовања;
 • промовисање могућности за запошљавање стручно образовање и обучавање унутар сектора;
 • разматрање импликација Националног оквира квалификација Србије на квалификације унутар сектора.

Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Привредном комором Србије, а уз подршку ЕУ пројекта
(ИПА 08 – Подршка осигурању квалитета – систем испита у основном и средњем образовању и ИПА 07 – Модернизација система средњег стручног образовања и обуке ), је основао четири секторска већа, и то:

 1. Секторско веће за информационо-комуникационе технологије
 2. Секторско веће за пољопривреду
 3. Секторско веће за прехрамбену индустрију
 4. Секторско веће за туризам и угоститељство.

Наведена секторска већа имају статус огледних, како би се у пракси проверила решења, предвиђена Националним оквиром квалификација Србије.

Свако секторско веће чине представници привреде и институција чије деловање у значајној мери утиче на развој и квалитет стручног образовања и обучавања. Секторско веће броји минимум 15 чланова – осам чланова представника релевантних привредних друштава и седам чланова  представника: предузетника, занатлија и њихових удружења, репрезентативног гранског синдиката, установа високог образовања, министарства надлежног за сектор, јавне службе за послове запошљавања или министарства надлежног за послове запошљавања, надлежне заједнице стручних школа, министарства надлежног за послове образовања.

Представници привредних друштава у секторским већима су стручњаци који су надлежни за спровођење технолошког процеса, организацију рада или развој кадрова.

Подршку раду секторских већа пружа секретаријат који обавља административно-техничке послове, а чине га представници из Центра за стручно образовање и образовање одраслих и Центра за едукацију и стручно образовање Привредне коморе Србије. Секретаријат, заједно са међународним експертима, пружа по потреби и стручну подршку.

Утврђивање квалификација потребних тржишту рада обухвата следеће специфичне задатке:

 • анализа постојећих и утврђивање квалификација које су матичне у сектору односно које су од директне важности за сектор;
 • анализа постојећих и утврђивање квалификација које су опште и заједничке за више сектора (нпр. квалификације администрације, одржавања итд.);
 • анализа постојећих и утврђивање квалификација које више не одговарају потребама сектора односно које се заснивају на пословима или процесима рада који више не постоје;
 • анализа постојећих и утврђивање квалификација које треба осавременити или ревидирати у складу са променама у процесу рада;
 • утврђивање нових квалификација које ће бити креиране на основу послова или процеса рада који су потпуно нови у сектору;
 • утврђивање приоритета за осавремењивање постојећих и креирање нових квалификација како у формалном систему стручог образовања тако и у неформалном систему обучавања.

Процес израде предлога стандарда квалификација матичних у сектору подразумева дефинисање свих елемената стандарда квалификација. Секторска већа активно учествују у дефинисању захтева рада у оквиру стандарда квалификација и пружају подршку истраживањима неопходним у овом процесу А КОЈЕ СПРОВОДИ Центар за стручно образовање и образовање одраслих.

Целокупан процес развоја потребних квалификација у сектору подразумева примену комбинованих метода и техника као што су коришћење фокус група за анализу и разматрање квалификација, прикупљање података о потребама тржишта рада, анкетирање у предузећима итд. У односу на дефинисане фазе и задатке у оквиру њих, а у складу са расположивим ресурсима, секторско веће бира оптималне методе и технике рада.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.