Јавни позив за избор 9 чланова стручног тима за припрему предлога стандарда квалитета уџбеника

2660

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

На основу одредби из члана 192. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 18. и 19. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 38. Статута Завода за унапређивање образовања и васпитања, а на основу захтева Министарства просвете, науке у технолошког развоја и Плана рада Завода за 2015. годину:

 

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР  9 (ДЕВЕТ) ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА  СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА УЏБЕНИКА

  Задаци стручног тима су:

  1. Анализа примене важећих Стандарда квалитета уџбеника у Србији од 2010. године;
  2. Упоредна анализа сродних докумената у другим земљама региона и света;
  3. Припрема предлога Стандарда квалитета уџбеника и упутства за њихову примену за:
  • уџбенике;
  • електронски додатак;
  • приручнике и наставне материјале;
  • додатна наставна средства, дидактичко и дидактичко игровно средство.
  1. Припрема и достављање извештаја о раду.

Чланови стручног тима биће ангажовани у периоду од 18. маја до 31. јула 2015.

 

Право учешћа

Кандидати за чланове Стручног тима могу бити  васпитачи, наставници и стручни сарадници предшколских установа, основних и средњих школа; наставници високошколских установа; научни истраживачи у области образовања; аутори уџбеника и других дидактичких средстава и сви појединци који имају искуства и значајне референце из области припреме, издавања или одобравања уџбеника.

Пријава

За пријаву на Kонкурс потребно је попунити Формулар СКУ  који се налази на сајту www.zuov.gov.rs и послати га Заводу у електронској форми на адресу natalija.djokovic@zuov.gov.rs (са назнаком: „Стандарди квалитета уџбеника“), а штампану верзију (поштом или лично) доставити на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд, 11000, са назнаком „Стандарди квалитета уџбеника“.

 Напомена: непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, биће одбачене и враћене на адресу пошиљаоца.

 Рок

Кандидати за чланове Стручног тима могу се пријавити у року од 14 дана од објављивања Јавног позива.

 

Контакт особа : Елеонора Влаховић, 011 208 19 09 , eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs

Избор кандидата

Завод за унапређивање образовања и васпитања ће на основу потпуних и благовремено пристиглих пријаваизабрати  чланове Стручног тима. При избору водиће се рачуна о референцама кандидата као и о равномерној заступљености стручњака из различитих области  које су значајне за квалитет уџбеника, као што су психолошко-педагошки, методичко-дидактички,  језички, графичко-ликовни и технички захтеви.

Акт о именовању чланова Стручног тима донеће директор Завода за унапређивање образовања и  васпитања и биће објављен на сајту Завода у року од 10 дана по завршетку Јавног позива.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.