Предлог дескриптора знања, вештина, способности и ставова за нивое I – V

327

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ниво

Знање

Вештине

Способности и ставови

 

Лице са стеченим нивоом квалификације:

I

Поседује основна  стручна знања за обављање задатака и/или за даље учење. Примењује основне вештине потребне за обављање једноставних, потпуно предвидивих задатака.
Рукује основним прибором и алатима и користи основне материјале за рад.
Обавља задатке према једноставним усменим и писаним упутствима, уз стални или повремени надзор у зависности од природе посла.
Врши личну припрему за извршење посла.
Преузима одговорност за личне активности и поверена средства.

II

Поседује основна стручна знања за обављање групе сродних задатака – посла и/или за даље учење. Примењује основне вештине потребне за обављање мање сложених, унапред утврђених оперативних послова.
Рукује алатима и машинама уз детаљна техничка упутства и користи основне материјале.
Обавља послове у складу са утврђеним техничко-технолошким поступцима, уз повремени надзор.
Врши личну припрему и припрему средстава за извршење посла.
Преузима одговорност за примену утврђених поступака, средстава и организацију сопственог рада.

III

Поседује стручна знања са елементима теорије за обављање групе сродних послова – занимања и/или за даље учење. Примењује вештине потребне за обављање средње сложених, разноврсних, повремено нестандардних оперативних послова.
Прикупља и врши избор информација.
Рукује специјализованом опремом, машинама и постројењима и користи различите материјале.
Обавља послове у складу са утврђеним техничко-технолошким процедурама, уз повећану самосталност.
Врши организовање сопственог рада и/или рада других.
Преузима одговорност за примену процедура, средстава и организацију сопственог рада.

IV

Поседује стручна знања која обухватају теоријске концепте са елементима апстракције за обављање групе сродних занимања и/или за даље учење. Примењује вештине потребне за обављање сложених, разноврсних, учестало нестандардних послова примењујући различите методе и технике.
Примењује и обрађује информације.
Рукује различитом опремом, машинама и постројењима и користи различите материјале.
Обавља послове претежно самостално и уз повремене консултације.
Врши организовање и контролисање сопственог рада и/или рада других и могуће обучавање других за рад.
Преузима одговорност за избор поступака, средстава и организацију сопственог рада или рада групе.

V

Поседује продубљена стручна теоријска знања за обављање специјализованих занимања и/или за даље учење. Примењује вештине потребне за обављање сложених, специфичних и углавном нестандардних послова који захтевају учествовање у креирању информација и нових решења.
Рукује специјализованом опремом, машинама и постројењима и користи специјалне материјале.
Обавља послове са великом самосталношћу у одлучивању.
Врши организовање, контролисање и вредновање сопственог рада и/или рада других, као и обучавање других за рад.
Преузима одговорност за сопствене одлуке и оперативни рад других.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.