Nastavni planovi i programi za osnovne i srednje škole

OSNOVNA ŠKOLA

Prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja

GIMNAZIJE

Nastavni planovi

Nastavni programi

UMETNIČKE ŠKOLE

SREDNjE STRUČNO OBRAZOVANjE

NASTAVNI PLAN OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA PO PODRUČJIMA RADA

Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Šumarstvo i obrada drveta

Geologija, rudarstvo i metalurgija

Mašinstvo i obrada metala

Elektrotehnika

Hemija, nemetali i grafičarstvo

Tekstilstvo i kožarstvo

Geodezija i građevinarstvo

Saobraćaj

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Ekonomija, pravo i administracija

Prirodno-matematičko

Kultura, umetnost i javno informisanje

Zdravstvo i socijalna zaštita

Ostala delatnost ličnih usluga