Наставни планови и програми за основне и средње школе

ОСНОВНА ШКОЛА

Први циклус основног образовања и васпитања

Други циклус основног образовања и васпитања

ГИМНАЗИЈЕ

Наставни планови

Наставни програми

УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА

Пољопривреда, производња и прерада хране

Шумарство и обрада дрвета

Геологија, рударство и металургија

Машинство и обрада метала

Електротехника

Хемија, неметали и графичарство

Текстилство и кожарство

Геодезија и грађевинарство

Саобраћај

Трговина, угоститељство и туризам

Економија, право и администрација

Природно-математичко

Култура, уметност и јавно информисање

Здравство и социјална заштита

Остала делатност личних услуга