План за подстицање ученика са изузетним способностима у оквиру сарадње школе и специјализованих институција

1235

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, у току 2012. године, планирао је пројекат План за подстицање ученика са изузетним способностима у оквиру сарадње школе и специјализованих институција.

Циљ пројекта је да се унапреди сарадња школе и специјализоване институције ради индивидуализације рада са даровитим ученицима и пружи стручна подршка школама у припреми ИОП-а са обогаћеним и проширеним програмом. Предвиђеним активностима треба да се омогући напредовање талентованих и обдарених ученика у складу са њиховим изузетним способностима.

Програм пројекта се реализује у сарадњи са специјализованом институцијом Регионални центар за таленте Београд II.

Oдабрано је једанаест основних школа са територије Школске Управе Град Београд: ОШ „Владимир Назор“, ОШ „Др Арчибалд Рајс“, ОШ „Исидора Секулић“, ОШ „Вук Караџић“,“, ОШ „Момчило Живојиновић“, ОШ „Драгојло Дудић“, ОШ „Мирослав Антић“, ОШ „Свети Сава“, В. Црљени, ОШ „Бора Станковић“, ОШ „Ђура Даничић“, ОШ „Вељко Дугошевић“.

План активности пројекта обухвата: организовање семинара за стручне сараднике (психологе и педагоге), семинарa за наставнике препознатих даровитих ученика и менторе из Регионалног центра Београд II, пружање стручне подршке стручним сарадницима и тиму школе у идентификацији и припреми педагошког профила талентованог и обдареног ученика, затим припремање плана индивидуализованог начина рада и ИОП-а, у сарадњи са менторима из Регионалног центра Београд II.

Први семинар је одржан 14. новембра 2012. у Регионалном центру за таленте Београд II. Семинар је био намењен стручним сарадницима – психолозима и педагозима одабраних школа.

На семинару су обрађене следеће теме: Преиспитивање имплицитних теорија о даровитости; Појам и феномен даровитости; Начела и методе идентификације даровитих ученика. Предавачи су биле доцент др Ана Алтарас Димитријевић са Филозофског факултета, Одељење за психологију, Универзитет у Београду и Сања Татић Јаневски саветник координатор из Завода за унапређивање образовања и васпитања.

До краја новембра, у одабраним основним школама, уз стручну подршку и на основу обуке стечене на претходном семинару, извршена је идентификација талентованих и обдарених ученика.

Након тога организовани су консултативни састанци са стручним сарадницима основних школа ради супервизије и евалуације процеса идентификације талентованих и обдарених ученика. Пружена је стручна подршка стручним сарадницима у коначној идентификацији ученика са изузетним способностима.

Други семинар је одржан 13. децембра 2012. Семинар је реализован у два дела. Првом делу семинара присуствовали су наставници из основних школа, који су учествовали у препознавању ученика са изузетним способностима и ментори (из Регионалног центра за таленте Београд II).

Теме, које су излагале доцент др Ана Алтарас Димитријевић и Сања Татић Јаневски, биле су: Даровитост и одлике даровитих ученика; Идентификација даровитих и улога наставника у том процесу; Препознавање даровитих ученика и проблема са којима се сусрећу у школи (вежба).

Други део семинара организован је за наставнике, менторе и стручне сараднике из одабраних основних школа. Презентоване су следеће теме: Образовне потребе даровитих ученика; Облици образовне подршке за даровите ученике; Образовање даровитих и инклузија – проблем индивидуализације наставе; Индивидуализација наставе и ИОП – основна упутства и примери.

Поред теоријског дела, семинар је обухватио и практични део – вежбе.

У даљем периоду, на основу стечених знања на семинару и стручне подршке ЗУОВ-а, тим сваке школе (које учествују у пројекту) треба да конципира планове индивидуализованог начина рада са талентованим ученицима у сарадњи са менторима. Предвиђена је такође и супервизија и евалуација остварених задатака (активности) у оквиру пројекта.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.