Baza stručnog usavršavanja
Najavljeni seminari u narednih 30 dana, odobreni stručni skupovi / letnje i zimske škole
Izdanja Zavoda
Pogledajte i naručite sva izdanja Zavoda
Nastavni planovi i programi
Nastavni planovi i programi za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje
Baza udžbenika i nastavnih sredstava
Pogledajte koji su udžbenici odobreni za upotrebu za osnovno obrazovanje i vaspitanje
Dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva
Pogledajte listu dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava
Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji
 • Nastavni planovi i programi po područjima rada

  Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane  Tehničar poljoprivredne tehnike  Tehničar hortikulture  Zootehničar  Tehničar za biotehnologiju Trogodišnji profili  Cvećar – vrtlar  Proizvođač prehrambenih proizvoda  Inovirani nastavni planovi i programi ********************** Šumarstvo i obrada drveta Četvorogodišnji profili  Šumarski tehničar  Tehničar za pejzažnu arhitekturu Tehničar za primarnu obradu drveta  Tehničar za finalnu obradu drveta Trogodišnji profili  Šumar  Rukovalac šumskom…

  Detaljnije...
 • NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA – Sektorska veća

  Sektorska veća Sektorska veća su partnerski formirana stručna i savetodavna tela za određene sektore privrednih i društvenih delatnosti čija je glavna uloga iskazivanje potreba za kvalifikacijama na tržištu rada u Srbiji, koja se ostvaruje kroz: utvrđivanje predloga potrebnih kvalifikacija i pružanje podrške u izradi standarda kvalifikacija u okviru sektora; utvrđivanje mogućnosti za neformalno obrazovanje odraslih unutar…

  Detaljnije...
 • Predlog deskriptora znanja, veština, sposobnosti i stavova za nivoe I – V

  Nivo Znanje Veštine Sposobnosti i stavovi   Lice sa stečenim nivoom kvalifikacije: I Poseduje osnovna  stručna znanja za obavljanje zadataka i/ili za dalje učenje. Primenjuje osnovne veštine potrebne za obavljanje jednostavnih, potpuno predvidivih zadataka. Rukuje osnovnim priborom i alatima i koristi osnovne materijale za rad. Obavlja zadatke prema jednostavnim usmenim i pisanim uputstvima, uz stalni…

  Detaljnije...
 • Plan udžbenika po područjima rada

   Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane  Šumarstvo i obrada drveta  Geologija, rudarstvo i metalurgija  Mašinstvo i obrada metala  Elektrotehnika  Hemija, nemetali i grafičarstvo  Tekstilstvo i kožarstvo  Geodezija i građevinarstvo  Saobraćaj  Trgovina, ugostiteljstvo i turizam  Ekonomija, pravo i administracija  Kultura, umetnost i javno informisanje  Zdravstvo i socijalna zaštitaLične usluge Katalozi odobrenih udžbenika za školsku 2012/2013. godinu –…

  Detaljnije...
 • Projekat: „Jačanje partnerstva između specijalnih i redovnih škola u kontekstu obrazovne inkluzije“

  Projekat Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Unicefa „Jačanje partnerstva između specijalnih i redovnih škola u kontekstu obrazovne inkluzije“ je nastao kao potreba  za unapređivanjem  partnerske saradnje između  škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i osnovnih i srednjih škola  u šest gradova: Niš, Aleksinac, Prokuplje, Leskovac, Pirot i Vranje. Cilj je da se razviju…

  Detaljnije...
 • Obrazovno-vaspitne ustanove za decu i učenike sa smetnjama u razvoju u Srbiji

  Obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju regulisano je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i drugim podzakonskim aktima. U Republici Srbiji postoji ukupno 48 škola za učenike sa smetnjama u razvoju. Osnovni način razvrstavanja je u odnosu na vrstu smetnje odnosno oštećenja…

  Detaljnije...
 • Predškolske ustanove u republici Srbiji

  Pod predškolskim uzrastom, u skladu sa zakonskom regulativom, podrazumeva se uzrast dece od šest meseci do polaska u osnovnu školu. Predškolska ustanova obavlja delatnost u svom sedištu, ali zbog određenih specifičnosti, na primer, fizičke odvojenosti od predškolske ustanove, može da obavlja delatnost i van sedišta – u izdvojenom odeljenju, objektu predškolske ustanove, školi ili drugom…

  Detaljnije...
 • O ZAVODU

  Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da Republika Srbija osniva Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja radi praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja, za obavljanje razvojnih, savetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Odluka Vlade o osnivanju Zavoda objavljena je…

  Detaljnije...
 • Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja

  Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu sadrži 1002 programa. Komisije Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja odobrile su 974, a Pedagoški zavod Vojvodine 28 programa. Od školske 2012/2013. godine katalog odobrenih programa se objavljuje samo u elektronskoj formi. U skladu sa novim Pravilnikom o stalnom stručnom…

  Detaljnije...