База стручног усавршавања
Најављени семинари у наредних 30 дана, одобрени стручни скупови / летње и зимске школе
Издања Завода
Погледајте и наручите сва издања Завода
Наставни планови и програми
Наставни планови и програми за основно и средње образовање и васпитање
База уџбеника и наставних средстава
Погледајте који су уџбеници одобрени за употребу за основно образовање и васпитање
Додатна наставна средства, наставна помагала, дидактичка средства и дидактичка игровна средства
Погледајте листу додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава
Национални оквир квалификација у Србији
 • План за подстицање ученика са изузетним способностима у оквиру сарадње школе и специјализованих институција

  Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, у току 2012. године, планирао је пројекат План за подстицање ученика са изузетним способностима у оквиру сарадње школе и специјализованих институција. Циљ пројекта је да се унапреди сарадња школе и специјализоване институције ради индивидуализације рада са даровитим ученицима и пружи стручна подршка школама у припреми…

  Детаљније...
 • Образовни профили преведени из огледа у образовни систем

  Образовни профили преведени из огледа у образовни систем ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНE Четворогодишњи профили  Пољопривредни техничар  Ветеринарски техничар  Прехрамбени техничар Трогодишњи профили  Месар  Прерађивач млека  Пекар  Руковалац – механичар пољопривредне технике ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ Трогодишњи профили  Кувар  Конобар  Посластичар ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА  Финансијски администратор  Пословни администратор ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  Аутоелектричар ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО  Геометар

  Детаљније...
 • Стручно усавршавање дефектолога/специјалних педагога запослених у васпитно-образовним установама за децу и ученике са сметњама у развоју

  У оквиру плана рада за 2013. годину, Сектора за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања и васпитања прикупљени су подаци за анализу стручног усавршавања дефектолога/специјалних педагога запослених у школама за ученике са сметњама у развоју и испитивање њихових потреба у овој области. На основу одговора и систематизованих података могу да се сагледају потребе за темама и…

  Детаљније...
 • Завршни испит и матурски испит

  Центар за стручно образовање и образовање одраслих – Сектор за развој квалификација и мрежу школа развио је методологију оцењивања заснованог на компетенцијама у стручном образовању. Методологија је резултат вишегодишњих истраживања и стечених искустава кроз имплементацију завршних и матурских испита као и примењених метода оцењивања у оквиру образовних профила у огледу. Методологија оцењивања заснованог на компетенцијама…

  Детаљније...
 • Наставни планови и програми по подручјима рада

  Пољопривреда, производња и прерада хране  Техничар пољопривредне технике  Техничар хортикултуре  Зоотехничар  Техничар за биотехнологију Трогодишњи профили  Цвећар – вртлар  Произвођач прехрамбених производа  Иновирани наставни планови и програми ********************** Шумарство и обрада дрвета Четворогодишњи профили  Шумарски техничар  Техничар за пејзажну архитектуру Техничар за примарну обраду дрвета  Техничар за финалну обраду дрвета Трогодишњи профили  Шумар  Руковалац шумском…

  Детаљније...
 • НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА – Секторска већа

  Секторска већа Секторска већа су партнерски формирана стручна и саветодавна тела за одређене секторе привредних и друштвених делатности чија је главна улога исказивање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Србији, која се остварује кроз: утврђивање предлога потребних квалификација и пружање подршке у изради стандарда квалификација у оквиру сектора; утврђивање могућности за неформално образовање одраслих унутар…

  Детаљније...
 • Предлог дескриптора знања, вештина, способности и ставова за нивое I – V

  Ниво Знање Вештине Способности и ставови   Лице са стеченим нивоом квалификације: I Поседује основна  стручна знања за обављање задатака и/или за даље учење. Примењује основне вештине потребне за обављање једноставних, потпуно предвидивих задатака. Рукује основним прибором и алатима и користи основне материјале за рад. Обавља задатке према једноставним усменим и писаним упутствима, уз стални…

  Детаљније...
 • План уџбеника по подручјима рада

   Пољопривреда, производња и прерада хране  Шумарство и обрада дрвета  Геологија, рударство и металургија  Машинство и обрада метала  Електротехника  Хемија, неметали и графичарство  Текстилство и кожарство  Геодезија и грађевинарство  Саобраћај  Трговина, угоститељство и туризам  Економија, право и администрација  Култура, уметност и јавно информисање  Здравство и социјална заштитаЛичне услуге Каталози одобрених уџбеника за школску 2012/2013. годину –…

  Детаљније...
 • Пројекат: „Јачање партнерства између специјалних и редовних школа у контексту образовне инклузије“

  Пројекат Завода за унапређивање образовања и васпитања и Уницефа „Јачање партнерства између специјалних и редовних школа у контексту образовне инклузије“ је настао као потреба  за унапређивањем  партнерске сарадње између  школа за образовање ученика са сметњама у развоју и основних и средњих школа  у шест градова: Ниш, Алексинац, Прокупље, Лесковац, Пирот и Врање. Циљ је да се рaзвиjу…

  Детаљније...
 • Образовно-васпитне установе за децу и ученике са сметњама у развоју у Србији

  Образовање и васпитање деце са сметњама у развоју регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања,Законом о предшколском васпитању и образовању, Законом о основном образовању и васпитању и Законом о средњем образовању и васпитању, као и другим подзаконским актима. У Републици Србији постоји укупно 48 школа за ученике са сметњама у развоју. Основни начин разврставања је у односу на врсту сметње односно оштећења…

  Детаљније...