База стручног усавршавања
Најављени семинари у наредних 30 дана, одобрени стручни скупови / летње и зимске школе
Издања Завода
Погледајте и наручите сва издања Завода
Наставни планови и програми
Наставни планови и програми за основно и средње образовање и васпитање
База уџбеника и наставних средстава
Погледајте који су уџбеници одобрени за употребу за основно образовање и васпитање
Додатна наставна средства, наставна помагала, дидактичка средства и дидактичка игровна средства
Погледајте листу додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава
Национални оквир квалификација у Србији
 • Средње стручно образовање – Закони и подзаконска акта

  Закони Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15 ); Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 ). Закон о средњој школи (“Службени гласник РС“, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03, 64/03, 101/05 и 72/09) –   престаје да важи даном почетка…

  Детаљније...
 • Уметничке школе – закони и подзаконска акта

  Закони Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11); Закон о средњој школи (“Службени гласник РС“, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03, 64/03, 101/05 и 72/09); Закон о основној школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 66/94-УС, 22/02, 62/03-др. закон, 64/03-др. закон, 58/04, 62/04,…

  Детаљније...
 • Гимназије – закони и подзаконска акта

  Закони Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15); Закон о средњој школи (“Службени гласник РС“, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03, 64/03, 101/05 и 72/09);   Подзаконска акта План и програм Правилник о наставном плану и програму за гимназију („Службени гласник СРС – Просветни гласник”,…

  Детаљније...
 • Прописи и документи

  Закони Закон о основама система образовања и васпитања Закон о предшколском васпитању и образовању Закон о друштвеној бризи о деци Закон о основном образовању и васпитању Закон о образовању одраслих Закон о средњој школи Закон о уџбеницима и другим наставним средствима Закон о високом образовању Подзаконска акта Правилник о општим основама предшколског програма Програм свих…

  Детаљније...
 • РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ

  Регионални центар за проф. развој Ниш  http://www.rcnis.edu.rs/ Регионални центар за проф. развој Чачак http://www.rc-cacak.co.rs/ Регионални центар за проф. развој Ужице http://www.rcu-uzice.rs/ Регионални центар Кањижа http://www.rckanjiza.edu.rs/ Регионални центар за проф. развој Смедерево http://www.rcsmed.edu.rs/ Центар за стручно усавршавање Лесковац http://www.csuleskovac.edu.rs/ Центар за стручно усавршавање Крушевац http://www.csu.edu.rs/ Центар за стручно усавршавање Шабац http://www.csusabac.rs/ Центар за стручно усавршавање Кикинда…

  Детаљније...
 • Основно образовање и васпитање – закони и подзаконска акта

  Закони Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) Закон о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС“, бр. 55/13) Закон о уџбеницима („Службени гласник   РС”, бр. 68/15) Подзаконска акта План и програм Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Службени…

  Детаљније...
 • Предшколско образовање и васпитање

  Закони Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09 и 52/11); Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број: 18/10); Закон о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, бр. 42/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02 и 62/03).   Подзаконска акта План и програм Правилник о општим основама…

  Детаљније...
 • Резултати конкурса Сазнали на семинару и применили у пракси 2013

  На конкурс Сазнали на семинару и применили у пракси 2013 пристигло је сточетири рада из једанаест области. Комисије сачињене од спољних сарадника и представника ЗУОВ-а, на основу критеријума одређених Конкурсом, донеле су следећу одлуку 1. Педесат осам (58) радова уврштено је у Базу ЗУОВ-а; 2. Три рада освојила су награде и то: ПРВА награда – рад Виолете Милетић,…

  Детаљније...
 • Искуства и могући правци унапређивања система сталног стручног усавршавања запослених у образовању

  Завод за унапређивање образовања и васпитања је 17.12.2013. године, у хотелу „М“ у Београду организовао Конференцију под насловом „Искуства и могући правци унапређивања система сталног стручног усавршавања запослених у образовању и конкурса Сазнали на семинару применили у пракси“. Агенду програма можете преузети овде. На Конференцији је било 60 учесника који су на различити начин повезани са Конкурсом. То су…

  Детаљније...
 • Креативна школа – 9 година сарадње Завода и Мајкрософт-а

  У оквиру трибине „Професионални развој запослених“, одржане 24. октобра 2013. године на Сајму књига, представљен је пројекат „Креативна школа“. Тема је била „Креативна школа – 9 година сарадње Завода за унапређивање образовања и васпитања и Мајкрософта“. О сарадњи Завода и Мајкрософта су говориле Катарина Милановић, менаџер образовних програма из Мајкорософта и Мирјана Којчић, стручни сарадник…

  Детаљније...