Образовно-васпитне установе за децу и ученике са сметњама у развоју у Србији

701

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Образовање и васпитање деце са сметњама у развоју регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања,Законом о предшколском васпитању и образовањуЗаконом о основном образовању и васпитању и Законом о средњем образовању и васпитању, као и другим подзаконским актима.

У Републици Србији постоји укупно 48 школа за ученике са сметњама у развоју. Основни начин разврставања је у односу на врсту сметње односно оштећења која је преовлађују.  У оквиру неких  образовних установа налазе се предшколско васпитање и образовање, основно образовање и васпитање и средње образовање. Неке образовне установе, међутим, организоване су само као основне школе, а неке само као средње школе.

Подаци о васпитно-образовним установама за децу и ученике са сметњама у развоју у Србији приказају, квантитативно, број образовно-васпитних установа, број/обухват деце и ученика са сметњама у развоју предшколским, основними и средњим образовањем и васпитањем, као и наставни кадар односно запослене у овим установама.
Подаци се односе на школску 2010/11. годину.

Табела 1. Број школа за децу и ученике са сметњама у развоју по врстама сметњи

Школе по врстама сметњи
Број
Интелектуалне сметње
35
Болничко лечење
1
Моторичке сметње
1
Оштећење вида
2
Оштећење слуха
8
Поремећаји у понашању
1
Укупно
48

Графички приказ 1. Школе за ученике са сметњама у развоју према врсти сметњиГрафички приказ

Графички приказ 2.  Школе за ученике са сметњама у развоју према врсти образовања и васпитања
(Предшколско васпитање и образовање деце са сметњама у развоју
реализује се у оквиру школа за ученике са сметњама у развоју.)

Графички приказ

Табела 2. Школе за децу и  ученике са сметњама у развоју у Републици Србији
Преузети табелу у облику прилога (PDF)

ТАБЕЛА 3.  Број деце са сметњама у развоју обухваћене предшколским васпитањем и образовањем*


Окрузи
Број деце од три до шест година
Број деце обухваћен припремним предшкол. програмом
Број деце која се припремају за упис у основну школу
Укупан број деце обухваћен предшколским васпитањем и образовањем
М
Ж
Укупно деце
М
Ж
Укупно деце
М
Ж
Укупно деце
М
Ж
Укупно деце
Борски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Браничевски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Град Београд
19
11
30
42
26
68
11
4
15
72
41
113
Зајечарски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Западнобачки
0
0
0
4
1
5
1
0
1
5
1
6
Златиборски
6
3
9
5
0
5
1
0
1
12
3
15
Јабланички
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Јужнобанатски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Јужнобачки
33
12
45
12
9
21
7
1
8
52
22
74
Колубарски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовскомитровачки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовскопоморавски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мачвански
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Моравички
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Нишавски
10
10
20
5
5
10
0
0
0
15
15
30
Пећки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пиротски
0
0
0
5
2
7
0
0
0
5
2
7
Подунавски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Поморавски
0
1
1
5
0
5
0
0
0
5
1
6
Призренски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пчињски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Расински
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Рашки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Севернобанатски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Севернобачки
1
0
1
10
5
15
7
4
11
18
9
27
Средњобанатски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Сремски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Топлички
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Шумадијски
5
3
8
1
0
1
1
1
2
7
4
11
Укупно
74
40
114
89
48
137
28
10
38
191
98
289

*Предшколско васпитање и образовање деце са сметњама у развоју реализује се у оквиру школа за ученике са сметњама у развоју.

 

ТАБЕЛА 4Број ученика у основним школама за ученике са сметњама у развоју.

Окрузи
Број ученика у основним школама за ученике са сметњама у развоју
Број ученика са вишеструким сметњама
Број ученика са којима се ради по ИОП-у због сложених сметњи
Бр. ученика са којима се ради по ИОП-у због преласка у „редовну“ школу
Број ученика који су прешли у основну „редовну“ школу 
М
Ж
Укупан број
М
Ж
Укупан број
М
Ж
Укупан број
М
Ж
Укупан број
М
Ж
Укупан број
Борски
75
63
138
0
6
6
1
1
2
0
0
0
1
0
1
Браничевски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Град Београд
743
524
1267
188
97
285
53
19
72
1
0
1
4
0
4
Зајечарски
30
23
53
2
6
8
2
6
8
0
0
0
0
0
0
Западнобачки
60
35
95
34
19
53
33
22
55
0
0
0
0
0
0
Златиборски
10
8
18
7
2
9
9
6
15
0
0
0
0
0
0
Јабланички
52
39
91
19
7
26
0
0
0
0
0
0
2
0
2
Јужнобанатски
90
67
157
7
4
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Јужнобачки
410
271
681
109
69
178
179
95
274
0
0
0
0
0
0
Колубарски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовскомитровачки
16
14
30
6
3
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовскопоморавски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мачвански
37
23
60
3
2
5
8
7
15
0
0
0
0
0
0
Моравички
27
19
46
0
0
0
7
3
10
0
0
0
0
0
0
Нишавски
134
91
225
65
47
112
1
5
6
0
0
0
0
0
0
Пећки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пиротски
50
49
99
33
34
67
13
16
29
1
0
1
0
0
0
Подунавски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Поморавски
22
23
45
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Призренски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пчињски
72
26
98
15
3
18
13
5
18
0
0
0
0
0
0
Расински
78
56
134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Рашки
34
21
55
34
21
55
9
8
17
0
0
0
0
0
0
Севернобанатски
66
33
99
4
10
14
21
13
34
0
0
0
0
0
0
Севернобачки
101
69
170
7
5
12
8
2
10
0
0
0
0
0
0
Средњобанатски
126
68
194
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Сремски
109
101
210
65
58
123
101
65
166
0
0
0
0
0
0
Топлички
31
25
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Шумадијски
70
28
98
59
26
85
11
5
16
0
0
0
1
0
1
Укупно
2443
1676
4119
658
421
1079
469
278
747
2
0
2
8
0
8

 

ТАБЕЛА 5.  Број ученика у средњим школама за ученике са  сметњама у развоју.

Окрузи
Број  ученика по разредима
Број ученика са вишеструким сметњама,
по разредима
I
II
III
IV
Укупно
I
II
III
IV
Укупно
Борски
5
7
5
7
31
0
0
0
0
0
Браничевски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Град Београд
233
184
140
49
606
19
11
6
5
41
Зајечарски
28
12
8
0
48
0
0
0
0
0
Западнобачки
16
14
4
0
51
5
1
2
1
9
Златиборски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Јабланички
10
13
11
0
50
0
0
0
0
0
Јужнобанатски
21
26
5
12
83
0
0
0
0
0
Јужнобачки
104
69
47
41
283
25
8
16
2
54
Колубарски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовскомитровачки
12
4
7
0
23
0
0
0
0
0
Косовскопоморавски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мачвански
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Моравички
4
2
0
0
11
0
0
0
0
0
Нишавски
38
34
30
0
122
0
0
0
0
0
Пећки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пиротски
9
15
0
0
41
0
0
0
0
0
Подунавски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Поморавски
17
11
10
0
38
0
0
0
0
0
Призренски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пчињски
24
13
5
0
66
0
0
0
0
0
Расински
23
21
18
14
76
0
0
0
0
0
Рашки
8
5
4
0
24
2
1
0
0
5
Севернобанатски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Севернобачки
48
44
17
0
148
0
0
0
0
0
Средњебанатски
46
24
18
23
111
0
0
0
0
0
Сремски
33
27
26
0
103
27
11
9
0
47
Топлички
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Шумадијски
41
26
26
0
93
4
2
1
0
7
Укупно
720
551
381
146
2008
82
34
34
8
163

ТАБЕЛА 5а.  Број ученика са сметњама у развоју који се у средњим школама образују по ИОП*-у 
и број ученика који је прешао у средње школе.

Окрузи
Број ученика са којима се ради по ИОП-у због сложених сметњи, по разредима
Број ученика са којима се ради по ИОП-у због преласка у средњу „редовну“ школу, по разредима
Број ученика који су прешли у средњу „редовну“ школу
I
II
III
IV
Укупно
I
II
III
IV
Укупно
I
II
III
IV
Укупно
Борски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Браничевски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Град Београд
1
6
3
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Зајечарски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Западнобачки
5
1
2
1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Златиборски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Јабланички
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Јужнобанатски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Јужнобачки
25
8
16
2
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Колубарски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовскомитровачки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовскопоморавски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мачвански
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Моравички
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Нишавски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пећки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пиротски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подунавски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Поморавски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Призренски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пчињски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Расински
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Рашки
2
1
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Севернобанатски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Севернобачки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средњебанатски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Сремски
27
11
9
0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Топлички
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Шумадијски
4
2
1
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Укупно
64
29
31
3
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*ИОП – индивидуални образовни план.

 

ТАБЕЛА 6.    Број дeце и ученика Рома у школама за ученике са сметњама у развоју.

Окрузи
Припремни предшкол. програм за децу са сметњама у развоју
Основне школе за ученике са сметњама у развоју
Средње школе за ученике са сметњама у развоју
Број деце
Бр. деце која су прешла у предшколске уст.
Број ученика
Број ученика  који су прешли у „редовну“ школу
Број ученика
Број ученика који су прешли у средњу школу
М
Ж
Укупно
М
Ж
Укупно
М
Ж
Укупно
М
Ж
Укупно
М
Ж
Укупно
М
Ж
Укупно
Борски
0
0
0
0
0
0
34
34
68
0
0
0
18
3
21
0
0
0
Браничевски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Град Београд
4
5
9
0
2
2
138
112
250
0
0
0
68
35
103
0
0
0
Зајечарски
0
0
0
0
0
0
10
12
22
0
0
0
6
3
9
0
0
0
Западнобачки
0
0
0
0
0
0
5
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Златиборски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Јабланички
0
0
0
0
0
0
11
13
24
1
0
1
23
7
30
0
0
0
Јужнобанатски
0
0
0
0
0
0
19
17
36
0
0
0
2
3
5
0
0
0
Јужнобачки
0
0
0
0
0
0
99
74
173
0
0
0
19
1
20
0
0
0
Колубарски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовскомитровачки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Косовскопоморавски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мачвански
0
0
0
0
0
0
1
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Моравички
0
0
0
0
0
0
4
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Нишавски
2
3
5
0
0
0
33
42
75
0
0
0
23
9
32
0
0
0
Пећки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пиротски
2
0
2
0
0
0
36
37
73
0
0
0
17
7
24
0
0
0
Подунавски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Поморавски
0
0
0
0
0
0
6
5
11
0
0
0
2
1
3
0
0
0
Призренски
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Пчињски
0
0
0
0
0
0
48
32
80
0
0
0
33
14
47
0
0
0
Расински
0
0
0
0
0
0
48
45
93
0
0
0
11
8
19
0
0
0
Рашки
0
0
0
0
0
0
14
10
24
0
0
0
6
4
10
0
0
0
Севернобанатски
0
0
0
0
0
0
27
23
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Севернобачки
0
0
0
0
0
0
10
5
15
0
0
0
6
2
8
0
0
0
Средњебанатски
0
0
0
0
0
0
39
23
62
0
0
0
24
2
26
0
0
0
Сремски
0
0
0
0
0
0
32
30
62
0
0
0
16
6
22
0
0
0
Топлички
0
0
0
0
0
0
20
21
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Шумадијски
0
0
0
0
0
0
17
6
23
1
0
1
28
8
36
0
0
0
Укупно
8
8
16
0
2
2
651
548
1199
2
0
2
302
113
415
0
0
0

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.