Наставни планови и програми по подручјима рада

42865

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Пољопривреда, производња и прерада хране

PDF Техничар пољопривредне технике
PDF Техничар хортикултуре
PDF Зоотехничар
PDF Техничар за биотехнологију

Трогодишњи профили
PDF Цвећар – вртлар
PDF Произвођач прехрамбених производа
PDF Иновирани наставни планови и програми

**********************

Шумарство и обрада дрвета

Четворогодишњи профили

PDF Шумарски техничар
PDF Техничар за пејзажну архитектуру
PDF Техничар за примарну обраду дрвета
PDF Техничар за финалну обраду дрвета

Трогодишњи профили
PDF Шумар
PDF Руковалац шумском механизацијом
PDF Расадничар
PDF Произвођач примарних производа од дрвета
PDF Произвођач финалних производа од дрвета, Столар, Дрвомоделар, Израђивач музичких инструмената
PDF Столар
PDF Тапетар-декоратер

********************

Геологија, рударство и металургија

Четворогодишњи профили
PDF Геолошки техничар за геотехнику и хидрологију 
PDF Геолошки техничар за истраживање минералних сировина 
PDF Рударски техничар за припрему минералних сировина 
PDF Рударски техничар 
PDF Техничар за добијање метала 
PDF Техничар за прераду метала
PDF Техничар за контролу у металургији

Трогодишњи профили

PDF Геобушач 
PDF Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији 
PDF Топионичар гвожђа и челика, обојених метала и електролизер 
PDF Ливачки моделар, ливац, ваљаоничар… 
PDF Минер
PDF Рудар у подземној експлоатацији
PDF Руковалац механизацијом у припреми минералних сировина
PDF Руковалац постројења за добијање нафте и гаса
PDF Зидар ватросталним материјалима

********************

Машинство и обрада метала

Четворогодишњи профили
PDF Машински техничар
PDF Техничар за компјутерско управљање
PDF Погонски техничар машинске обраде
PDF Машински техничар моторних возила
PDF Погонски техничар – механичар за радне машине
PDF Техничар машинске енергетике
PDF Бродограђевински техничар
PDF Бродомашински техничар
PDF Машински техничар за компјутерско конструисање
PDF Техничар хидраулике и пнеуматике
PDF Машински техничар мерне и регулационе технике
PDF Техничар оптике
PDF Општи техничар
PDF Техничар за роботику

Трогодишњи профили
PDF Металостругар, Металоглодач, Металобрусач, Металобушач, Бравар, Лимар, Аутолимар, Заваривач, Инсталатер, Машинбравар, Механичар хидраулике и пнеуматике, Аутомеханичар, Механичар шинских возила, Механичар привредне механизације, Механичар радних машина, Механичар уређаја за мерење и регулацију, Прецизни механичар, Часовничар, Механичар медицинске и лабораторијске опреме, Механичар – оружар
PDF Механичар термоенергетских постројења, Механичар хидроенергетских постројења, Механичар гасо и пнеумо енергетских постројења, Механичар грејне и расхладне технике
PDF Бродомонтер
PDF Бродомеханичар
PDF Алатничар
PDF Механичар нумерички управљаних машина
PDF Металостругар  нумерички управљаних  машина, Металоглодач  нумерички управљаних  машина
PDF Механичар оптике

*******************

Електротехника

Четворогодишњи профили

PDF Електротехничар енергетике 
PDF Електротехничар електромоторних погона 
PDF Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 
PDF Електротехничар процесног управљања 
PDF Електротехничар радио и видео технике 
PDF Електротехничар електронике 
PDF Електротехничар СС постројења 
PDF Електротехничар телекомуникација 
PDF Електротехничар аутоматике
PDF Електротехничар рачунара

Трогодишњи профили
PDF Eлектроинсталатер
PDF Електромонтер мрежа и постројења 
PDF Електромеханичар за машине и опрему 
PDF Електромеханичар  за термичке и расхладне уређаје 
PDF Монтер телекомуникационих мрежа 
PDF Израђивач каблова и прикључака
PDF Иновирани наставни планови и програми

**********************

Хемија, неметали и графичарство

Четворогодишњи профили
PDF Хемијско-технолошки техничар
PDF Хемијски лаборант
PDF Техничар за полимере
PDF Техничар за индустријску фармацеутску технологију 
PDF Техничар за заштиту животне средине 
PDF Техничар у индустрији неметала
PDF Типограф, Техничар репродукције, Техничар штампе, Техничар графичке дораде, Техничар припреме графичке производње, Фотограф

Трогодишњи профили
PDF Гумар, Пластичар
PDF Израђивач хемијских производа, Израђивач целулозе и папира, Пиротехничар 
PDF Керамичар, Израђивач грађевинских материјала
PDF Лакирер
PDF Ситоштампар
PDF Стаклар

********************

Текстилство и кожарство

Четворогодишњи профили

PDF Текстилни техничар
PDF Конфекцијски техничар
PDF Техничар – моделар одеће
PDF Техничар моделар коже

Трогодишњи профили

PDF Текстилни радник
PDF Конфекционар – кројач
PDF Механичар текстилних машина
PDF Конфекционар коже и крзна
PDF Обућар
PDF Галантериста
PDF Иновирани наставни планови и програми

********************

Геодезија и грађевинарство

Четворогодишњи профили

PDF Архитектонски техничар
PDF Грађевински техничар за високоградњу
PDF Грађевински техничар за нискоградњу
PDF Грађевински техничар за хидроградњу
PDF Грађевински техничар за лабораторијска испитивања
PDF Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова

Трогодишњи профили
PDF Зидар – фасадер, Армирач – бетонирац, Тесар, Керамичар – терацер – пећар, Полагач облога, Декоратер зидних површина, Стаклорезац, Хидрограђевинар, Руковалац грађевинском механизацијом
PDF Грађевински лаборант
PDF Иновирани наставни планови и програми
PDF Монтер суве градње

********************

Саобраћај

Четворогодишњи профили
PDF Техничар друмског саобраћаја
PDF Саобраћајно – транспортни техничар
PDF Техничар вуче
PDF Техничар техничко – колске делатности
PDF Транспортни комерцијалиста
PDF Наутички техничар – поморски смер
PDF Наутички техничар – речни смер
PDF Техничар ПТТ саобраћаја
PDF Техничар унутрашњег транспорта

Трогодишњи профили
PDF Возач  моторних возила
PDF Возовођа
PDF Кондуктер у железничком саобраћају
PDF Бродовођа
PDF Руковалац средстава унутрашњег транспорта

******************

Трговина, угоститељство и туризам

Четворогодишњи профили
PDF Трговински техничар
PDF Аранжер у трговини
PDF Угоститељски техничар
PDF Кулинарски  техничар
PDF Туристички техничар

Трогодишњи профили

PDF Трговац
PDF Конобар
PDF Кувар
PDF Посластичар

Економија, право и администрација

Четворогодишњи профили
PDF Економски техничар 
PDF Биротехничар 
PDF Правни техничар 
PDF Финансијски техничар 
PDF Техничар обезбеђења
PDF Техничар заштите од пожара
PDF Иновирани наставни планови и програми – право и администрација
PDF Иновирани наставни планови и програми – економија

********************

Природно-математичко

Четворогодишњи профили

PDF Хидролошки техничар
PDF Метеоролошки техничар
PDF Иновирани наставни планови и програми

********************

Култура, уметност и јавно информисање

Четворогодишњи профили

PDF Музички извођач
PDF Извођач црквене музике
PDF Извођач џез музике
PDF Извођач ране музике
PDF Музички сарадник – етномузиколог
PDF Музички сарадник – теоретичар
PDF Дизајнер звука
PDF Играч – класичан балет 
PDF Играч – савремена игра 
PDF Играч – народна игра
PDF Ликовни техничар
PDF Техничар дизајна амбалаже
PDF Техничар дизајна текстила
PDF Техничар дизајна графике
PDF Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
PDF Конзерватор културних добара,Позлатар, Ливац уметничких предмета,Гравер уметничких предмета, Јувелир уметничких предмета,Кујунџија, Пластичар уметничких предмета, Дрворезбар, Клесар, Стилски кројач, Фирмописац калиграф, Грнчар, Брусач вештачког, полудрагог и драгог  камена, Стаклар уметничких предмета, Ковач уметничких предмета, Аранжер
******************

Здравство и социјална заштита

Четворогодишњи профили
PDF Медицинска сестра – техничар
PDF Педијатријска сестра – техничар
PDF Гинеколошко – акушерска сестра
PDF Санитарно – еколошки техничар
PDF Физиотерапеутски техничар
PDF Стоматолошка сестра – техничар
PDF Зубни техничар
PDF Фармацеутски техничар
PDF Лабораторијски техничар
PDF Козметички техничар
PDF Медицинска сестра – васпитач

Трогодишњи профили
PDF Масер
PDF Здравствени неговатељ
******************

Остала делатност личних услуга
Четворогодишњи профили
PDF Сценски маскер и власуљар

Трогодишњи профили
PDF Женски фризер, Мушки фризер
PDF Педикир и  маникир
PDF Иновирани наставни планови и програми

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.