Листа одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава по конкурсу од 1 – 30. септембра 2016. године.

2482

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Листа одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава чији су захтеви  за одобравање поднети од 1 – 30. септембра 2016. године.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Редни број Назив додатног наставног средства Наставни предмет Име аутора Број Решења директора Завода Језик и писмо Пун назив издавача Стручно мишљење Комисије
1. Развој говора, Радни лист за децу од 5 до 7 година, за припремни предшколски програм припремни предшколски  период  Славица Вуковић  1100-3/2016

од 25.11.2016.

 српски језик,

ћирилица

Издавачка кућа Предузеће за издаваштво, производњу, промет књига и услуга „ЈРЈ“ из Земуна  Razvoj govora stručno mišljenjepdf
2. Упознавање природне и друштвене средине, Радни лист за децу од 5 до 7 година, за припремни предшколски програм  припремни предшколски  период   Славица Вуковић   1100-1-3/2016

од 25.11.2016.

 српски језик,

ћирилица

 Издавачка кућа Предузеће за издаваштво, производњу, промет књига и услуга „ЈРЈ“ из Земуна  Upoznavanje prirodne i društvene sredine stručno mišljenjepdf
3. Домаћи задаци из математике за ученике 7. разреда основне школе  математика Раде Козар,
Јованка Гаћеша,
Невенка Угринов и
Адам Самарџић
 1170-3/2016

од 29.11.2016.

 

 српски језик,

ћирилица

издавач „Школска књига“ д.о.о. из Новог Сада  Domaći zadaci iz matematike 7. razred stručno mišljenjepdf
4. Математика за предшколце, Радни лист за децу од 5 до 7 година, за припремни предшколски програм  математика   Славица Вуковић  1175-3/2016

од 25.11.2016.

 

 српски језик,

ћирилица

 Издавачка кућа Предузеће за издаваштво, производњу, промет књига и услуга „ЈРЈ“ из Земуна  Matematika za predškolce stručno mišljenjepdf
5. Реч по реч, Култура говора и норма стандардног српског језика (за I, II, III и IV разред средње школе)  српски језик Исидора Бјелаковић 1197-3/2016

од 6.12.2016.

 

 српски језик,

ћирилица

Центар за образовање, издаваштво и превођење „Два пера” из Новог Сада Reč po reč stručno mišljenje pdf
6. Домаћи задаци из математике за ученике 8. разреда основне школе  математика Раде Козар,
Јованка Гаћеша,
Невенка Угринов и
Адам Самарџић
 1209-3/2016

од 14.12.2016.

 

 српски језик,

ћирилица

издавач „Школска књига“ д.о.о. из Новог Сада  Domaći zadaci za osmi razred stručno mišljenjepdf
7. Бој на Косову, зидна историјска карта, Р 1:700 000, за шести разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих  стручних школа историја Љиљана Раковић  1225-3/2016

од 7.12.2016.

 

 српски језик,

ћирилица

Републички геодетски завод из Београда Boj na Kosovu stručno misljenjepdf
8. Наполеонова освајања, зидна историјска карта, Р 1:4.500.000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа историја Љиљана Раковић  1226-3/2016

од 8.12.2016.

 

 српски језик,

ћирилица

Републички геодетски завод из Београда Napoleonova osvajanja stručno mišljenjepdf
9. Вук наш насушни српски језик Милован Витезовић  1227-2/2016

од 21.11.2016.

 

 српски језик,

ћирилица

Издавачко предузеће „Православна реч“ из Новог Сада Vuk nas nasušni stručno misljenjepdf
10. ДЕТЕ У БАСНИ – дидактичко игровно средство за групни рад са децом у вртићу припремни предшколски  период Иванка Бугарин  1228-2/2016

од 26.01.2017.

 

 српски језик,

ћирилица

Јавно предузеће „Завод за уџбенике“ из Београда Dete u basni stručno misljenjepdf
11. Календарко свезналко дидактичко игровно средство припремни предшколски  период Дипл. педагог Ана Гашевић  1231-2/2016

од 26.01.2017.

 

 српски језик,

ћирилица

Привредно друштво „NEW ASSIST“ из Београда Kalendarko sveznalko stručno mišljenjepdf
12. Комплет материјала за техничко и информатичко образовање за пети разред основне школе техничко и информатичко образовање Србољуб Поповић  1232-2/2016

од 7.12.2016.

 

 српски језик,

ћирилица

Радња за израду школског прибора од дрвета и изда-вачку делатност „YOSSAL”

из Ниша

Komplet materijala za TIO peti razred stručno misljenjepdf
13. Комплет материјала за техничко и информатичко образовање за шести разред основне школе техничко и информатичко образовање Србољуб Поповић  1233-2/2016

од 9.12.2016.

 

 српски језик,

ћирилица

Радња за израду школског прибора од дрвета и изда-вачку делатност „YOSSAL”

из Ниша

Komplet materijala za TIO šesti razred stručno misljenjepdf
14. Немачко–српски,            српско–немачки речник немачки језик Слободан Зечевић 1235-3/2016 од 8. 02.2017.  

 српски језик, ћирилица

немачки језик,

латиница

издавач „Јасен“ д.о.о. из Београда Nemacko srpski recnikpdf
15. Француско–српски,            српско–француски речник француски језик Војислав Николић 1236-2/2016 од 13. 01.2017.  

 српски језик, ћирилица

француски језик,

латиница

издавач „Јасен“ д.о.о. из Београда Francuski recnikpdf
16. Руско–српски,            српско–руски речник руски језик Радослав Бошковић 1237-2/2016 од 12. 12.2016.  

 српски језик, ћирилица

руски језик, ћирилица

издавач „Јасен“ д.о.о. из Београда Ruski recnikpdf
17. Српски језик – радна свеска за седми разред српски језик Јадранка Милошевић 1240-3/2016 од 6. 12.2016.  

 српски језик, ћирилица

Издавачка кућа „Публик практикум” д.о.о.  из Земуна Srpski jezik sedmi razredpdf
18. Српски језик – радна свеска за шести разред српски језик Јадранка Милошевић 1241-3/2016 од 13. 12.2016.  

 српски језик, ћирилица

Издавачка кућа „Публик практикум” д.о.о.  из Земуна Srpski jezik sesti razredpdf
19. Српски језик – радна свеска за пети разред српски језик Јадранка Милошевић 1242-3/2016 од 13. 12.2016.

 српски језик, ћирилица

Издавачка кућа „Публик практикум” д.о.о.  из Земуна Srpski jezik peti razredpdf
20. Народна традиција, радна свеска за први разред основне школе српски језик Станка Рајић

Ивана Станковић

1246-3/2016 од 1. 02.2017.

 српски језик, ћирилица

издавач „Пчелица” из Чачка Narodna tradicija prvi razredpdf
21. Народна традиција, радна свеска за други разред основне школе српски језик Станка Рајић

Ивана Станковић

1247-3/2016 од 1. 02.2017.

 српски језик, ћирилица

издавач „Пчелица” из Чачка Narodna tradicija drugi razredpdf
22. Народна традиција, радна свеска за трећи разред основне школе српски језик Станка Рајић

Ивана Станковић

1248-3/2016 од 1. 02.2017.

 српски језик, ћирилица

издавач „Пчелица” из Чачка Narodna tradicija treci razredpdf
23. Народна традиција, радна свеска за четврти разред основне школе српски језик Станка Рајић

Ивана Станковић

1249-3/2016 од 1. 02.2017.

 српски језик, ћирилица

издавач „Пчелица” из Чачка Narodna tradicija cetvrti razredpdf
24. Вежбалица 2, радни лист за предшколце српски језик  

Милица Сузић

Јелена Сузић

1267-3/2016 од 1. 02.2017.

 српски језик, ћирилица

Друштво са ограниченом одговорношћу „Малац” из Београда Vezbalicapdf

Листа додатних наставних средстава које је одобрио Педагошки Завод Војводине

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Редни број Назив додатног наставног средства Наставни предмет Име аутора Број Решења Педагошког Завода Војводине Језик и писмо Пун назив издавача Стручно мишљење Комисије
1. Знам и умем – контролне вежбе из математике за први разред основне школе математика Љиљана Вуковић, Сандра Радовановић и Александра Стефановић 927 од

09. 11.2016.

 мађарски  језик,

латиница

Креативни центар, предузеће за издаваштво, производњу и трговину са ограниченом одговорношћу из Београда Kontrolne vežbe iz matematike za prvi razred na mađarskom jezikupdf
2. Знам и умем – контролне вежбе из математике за други разред основне школе математика Весна Рикало и Петар Огризовић 928 од

09. 11.2016.

 мађарски  језик,

латиница

Креативни центар, предузеће за издаваштво, производњу и трговину са ограниченом одговорношћу из Београда Kontrolne vežbe iz matematike za drugi razred na madjarskom jezikupdf
3. Знам и умем – контролне вежбе из математике за трећи разред основне школе математика Љиљана Вуковић, Сандра Радовановић и Александра Стефановић 929 од

09. 11.2016.

 мађарски  језик,

латиница

Креативни центар, предузеће за издаваштво, производњу и трговину са ограниченом одговорношћу из Београда Kontrolne vežbe iz matematike za treći razred na madjarskom jezikupdf
4. Знам и умем – контролне вежбе из математике за четврти разред основне школе математика Весна Рикало и Петар Огризовић 930 од

09. 11.2016.

 мађарски  језик,

латиница

Креативни центар, предузеће за издаваштво, производњу и трговину са ограниченом одговорношћу из Београда Kontrolne vežbe iz matematike za četvrti razred na madjarskom jezikupdf
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.