Podnošenje zahteva za odobravanje dodatnih nastavnih sredstava

663

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na osnovu člana 23 stav 5 Zakona o udžbenicima („Sl. glasnik RS“ br. 68/2015), člana 1 Pravilnika o standardima kvaliteta udžbenika i uputstva o njihovoj upotrebi („Sl. glasnik RS“ br. 42/2016) i člana 3 Pravilnika o visini takse za davanje stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbeničkog kompleta, udžbenika, stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika i nastavnih pomagala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, ekspertskog mišljenja i stručnog mišljenja o novom izdanju udžbenika („Sl. glasnik RS“ br. 93/2015), Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dana 1. septembra 2017. raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA, NASTAVNIH POMAGALA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I DIDAKTIČKIH IGROVNIH SREDSTAVA

I

Zavod objavljuje Javni poziv izdavačima udžbenika za podnošenje zahteva za odobravanje dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava za školsku 2018/2019. godinu.

Zahtev se podnosi u štampanoj formi

II

Uz zahtev izdavač udžbenika podnosi priloge, i to:

  • grafički, likovno i tehnički oblikovan rukopis nastavnog sredstva u četiri primerka u štampanoj i elektronskoj formi*);

*) Kada se radi o zahtevu za odobrenje dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava koji po svojoj prirodi ne mogu biti dostavljeni u elektronskoj formi (didaktička igrovna sredstva, različiti modeli i dr.) uz zahtev se prilažu četiri primerka nastavnog sredstva.

*) Kada se radi o zahtevu za odobrenje dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava koji su namenjeni za opremanje specijalizovanih učionica, kabineta, školskih radionica, igraonica i slično, a čiji oblik, veličina i finansijska vrednost zahtevaju posebne uslove za njihov pregled i skladištenje, broj primeraka nastavnog sredstva koji se dostavljaju Zavodu na pregled može biti i manji od navedenog. Izdavač je u obavezi da kontaktira Zavod pre podnošenja zahteva za odobravanje ovakvog nastavnog sredstva kako bi se, u odnosu na njegovu specifičnost, odredio optimalan broj primeraka potreban za davanje stručnog mišljenja.

  • četiri primerka elaborata**) u elektronskoj formi;

**) Elaborat obavezno sadrži reference i istraživanja korišćena u pripremi rukopisa nastavnog sredstva koja se naročito odnose na: prikaz teorijskih koncepata, primenu naučnih saznanja, uvođenja novih pristupa u obradi programskih sadržaja u skladu sa savremenim teorijama i istraživanjima i slično. Takođe, elaborat treba da sadrži opis na koji način izdavač prati kvalitet didaktičkog sredstva u toku njegove primene (neposredan kontakt sa nastavnicima, fokus grupe, upitnici…).

  • odluku nadležnog organa izdavača o usvajanju rukopisa nastavnog sredstva;
  • potpisanu i overenu saglasnost izdavača da će omogućiti nastavnicima učenika u inkluzivnom obrazovanju da bez naknade koriste sadržaje nastavnog sredstva koji je izabrala njihova škola radi prilagođavanja nastavnog sredstva prema individualnom obrazovanju za učenike sa smetnjama u razvoju;
  • potpisanu i overenu saglasnost izdavača da se njegovo nastavno sredstvo uvrsti u Listu odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava;
  • potpisanu i overenu izjavu u kojoj se potvrđuje da će nastavno sredstvo biti izrađeno od materijala koji nisu štetni po zdravlje.
  • dokaz o uplaćenoj taksi za stručno mišljenje.

III

Taksa za stručno mišljenje iznosi:

1) dodatno nastavno sredstvo…………………………………………………12.700,00 dinara
2) nastavno pomagalo …………………………………………………………12.700,00 dinara
3) didaktičko sredstvo …………………………………………………………9.500,00 dinara
4) didaktičko igrovno sredstvo ………………………………………………9.500,00 dinara

Broj računa za uplatu republičke administrativne takse je: 840-31078845-90;  primalac: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; svrha: stručna ocena kvaliteta udžbenika.

 

IV

Zahtev sa navedenim prilozima iz tačke II ovog poziva  dostavlja se na adresu:

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Fabrisova 10, 11000 Beograd, poš. fah 2 (sa naznakom: „Javni poziv – nastavna sredstva“)

V

Javni poziv je otvoren od 1. septembra 2017. do 30. septembra 2017.

Nedopušteni, neispravni, nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

 

Osoba za kontakt je Tatjana Mišović (tatjana.misovic@zuov.gov.rs ili 011-208-1916, lokal 205).

 

 

D I R EK T O R

Mr Zlatko Grušanović

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.