987

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

У складу са чланом 19. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68/15), Завод за унапређивање образовања и васпитања, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријаву одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

I

Завод за унапређивање образовања и васпитања упућује Јавни позив издавачима чија су додатна наставна средства, наставна помагала, дидактичка средства и дидактичка игровна средства одобрена у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68/15), као и издавачима чији се уџбеници налазе на Листи уџбеника, а нису увршћени у Каталог, да их пријаве како би били увршћени у Листу додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава.

II

За пријаву додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава,  дидактичких игровних средстава и уџбеника из тачке I овог јавног позива, потребно је попунити пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Завода  http://www.zuov.gov.rs и проследити га Заводу на адресу  javnipoziv.dns@zuov.gov.rs.

 

Поред тога, издавачи су дужни да одштампају пријавни формулар за свако пријављено наставно средство и да га најкасније до 31. маја 2016. године, заједно са фотокопијом Решења о одобрењу наставног средства, доставе Заводу за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11000 Београд, са назнаком:

За јавни позив за пријаву одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава.

Пријавни формулар мора бити потписан од стране лица овлашћеног за заступање издавача и оверен печатом издавача.

Потписивањем пријавног формулара издавачи дају сагласности из члана 20. став 6. тач. 4)–7) Закона о уџбеницима, а у складу са чланом 23. став 3.

III

Сва додатна наставна средства, наставна помагала, дидактичка средства,  дидактичка игровна средства и уџбеници пријављени у складу са овим јавним позивом, биће уврштени у Листу додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава.

Листа ће бити објављена на званичној интернет страници Завода за унапређивање образовања и васпитања, у року од 15 дана од дана истека рока за достављање документације, односно пријаве одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава, дидактичких игровних средстава и уџбеника.

Лице овлашћено за додатна обавештења је Татјана Мишовић (тел. 011/2081–908 и  мејл tatjana.misovic@zuov.gov.rs).

Д И Р Е К Т О Р

Проф. др Зоран Аврамовић

Пријавни формулар – предшколско васпитање и образовање

Пријавни формулар – основна школа први циклус

Пријавни формулар – основна школа други циклус

Пријавни формулар – општеобразовни предмети у средњим школама

Пријавни формулар – стручни предмети у средњим школама

Пријавни формулар – основне музичке школе

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.