Javne nabavke

15760

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

2017.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Nabavka računarske opreme Broj JN: JNMV-D-03/2017, za potrebe naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Preuzmite: Poziv i Konkursnu dokumentaciju

Preuzmite: Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma

________________________________________________________

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Nabavka usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog i apartmanskog smeštaja za studijska putovanja Broj JN: JNMV-U-03/2017, za potrebe naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Preuzmite: Poziv i Konkursnu dokumentaciju

Preuzmite: Odluku o dodeli ugovora

________________________________________________________

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge štampanja JNMV-U-02/2017, za potrebe naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Preuzmite: Poziv i Konkursnu dokumentaciju

Preuzmite: Odluku o dodeli ugovora

________________________________________________________

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Nabavka usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog i apartmanskog smeštaja za studijska putovanja Broj JN: JNMV-U-01/2017, za potrebe naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Preuzmite: Poziv i Konkursnu dokumentaciju

Preuzmite: Odluku o dodeli ugovora

________________________________________________________

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – dobara (električna energija). Nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti i evidentirana je pod brojem JNMV-D-02/2017, za potrebe naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u 2017. godini.

Preuzmite: Poziv i Konkursnu dokumentaciju

Preuzmite: Odluku o dodeli ugovora

________________________________________________________

Konkursna dokumentacija za zajedničku javnu nabavku male vrednosti – dobara (električna energija). Nabavka se sprovodi zajednički u postupku javne nabavke male vrednosti i evidentirana je pod brojem PZJN 01/2017, za potrebe naručilaca Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u 2017. godini.

Preuzmite: Poziv i Konkursnu dokumentaciju

Preuzmite: Odluku o dodeli ugovora

________________________________________________________

2016.

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – dobara (električna energija). Nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti i evidentirana je pod brojem JNMV-D-02/2016, za potrebe naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u 2016. godini.

Preuzmite: Poziv i Konkursnu dokumentaciju


Konkursna dokumentacija za zajedničku javnu nabavku male vrednosti – dobara (električna energija). Nabavka se sprovodi zajednički u postupku javne nabavke male vrednosti i evidentirana je pod brojem PZJN 01/2016, za potrebe naručilaca Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u 2016. godini.

Preuzmite: Poziv i Konkursnu dokumentaciju (PDF format)

Preuzmite: Odluku o dodeli ugovora


2015.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku pružanje usluga Ugovori o delu/ugovori o autorskom delu, stručni saradnici. Nabavka se sprovodi u otvorenom postupku po partijama i evidentirana je pod brojem OP-U-02/2015, za potrebe naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u 2015. godini.
Preuzmite Poziv i  Konkursnu dokumentaciju (PDF format) i Konkursna dokumentacija (WORD format)

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori (II)

Pitanja i odgovori (III)

Pitanja i odgovori (IV)

Pitanja i odgovori (V)

Pitanja i odogovori (VI)

Pitanja i odgovori (VII)

Pitanja i odgovori (VIII)

Pitanja i odgovori (IX)


Konkursna dokumentacija za zajedničku javnu nabavku male vrednosti – dobara (električna energija). Nabavka se sprovodi zajednički u postupku javne nabavke male vrednosti i evidentirana je pod brojem PZJN 01/2015, za potrebe naručilaca Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u 2015. godini.

Preuzmite:  Konkursna dokumentacija  Poziv za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije   Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda


2014.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – dobara (računarska i druga oprema). Nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti i evidentirana je pod brojem JN-D-06 /2014, za potrebe naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u 2014. godini.

Preuzmite:  Konkursna dokumentacija  Poziv za podnošenje ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluga – zdravstveni pregled zaposlenih. Nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti i evidentirana je pod brojem JNMV-U-05 /2014, za potrebe naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u 2014. godini.

Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda  i Konkursna dokumentacija


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – dobara (računarska i druga oprema). Nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti i evidentirana je pod brojem JN-D-04 /2014, za potrebe naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u 2014. godini.

Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija.


Konkursna dokumentacija za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda “Usluge obuke nastavnika za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija-IKT, u nastavi u okviru projekta IPA 2011 „Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju – opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala“. Nabavka je pod brojem JN P-03/2014, za potrebe naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u 2014. godini.
Preuzmite:2013.

OBAVEŠTENjE

O IZMENI I DOPUNI KONKURSNE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku pružanje usluga male vrednosti koja je evidentirana kao JNMV-U-br. 06/2013, koja se odnosi na „štampu raznog štampanog materijala“ za potrebe naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u 2013. godini

Na strani 5, 9 i 26 u Specifikaciji predmeta nabavke, u rubrici Naslov, pozicija Red. br 1. (zadnji red) Konkursne dokumentacije, umesto: štampa u tiražu od 1000 (slovima: hiljadu kom.), treba da stoji: štampa u tiražu od 500 (slovima: petsto kom).

Na strani 6, 10 i 27 u Specifikaciji predmeta nabavke, u rubrici Format, pozicija Red. br 6. Konkursne dokumentacije, umesto: 360/290/90, treba da stoji: 240/370/90mm.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.