Јавне набавке

15754

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

2017.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – Набавка рачунарске опреме Број ЈН: ЈНМВ-Д-03/2017, за потребе наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Преузмите: Позив и Конкурсну документацију

Преузмите: Одлуку о закључењу оквирног споразума

________________________________________________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског и апартманског смештаја за студијска путовања Број ЈН: ЈНМВ-У-03/2017, за потребе наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Преузмите: Позив и Конкурсну документацију

Преузмите: Одлуку о додели уговора

________________________________________________________

Конкурсна документација за јавну набавку услуге штампања ЈНМВ-У-02/2017, за потребе наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Преузмите: Позив и Конкурсну документацију

Преузмите: Одлуку о додели уговора

________________________________________________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског и апартманског смештаја за студијска путовања Број ЈН: ЈНМВ-У-01/2017, за потребе наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Преузмите: Позив и Конкурсну документацију

Преузмите: Одлуку о додели уговора

________________________________________________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – добара (електрична енергија). Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности и евидентирана је под бројем ЈНМВ-Д-02/2017, за потребе наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања у 2017. години.

Преузмите: Позив и Конкурсну документацију

Преузмите: Одлуку о додели уговора

________________________________________________________

Конкурсна документација за заједничку јавну набавку мале вредности – добара (електрична енергија). Набавка се спроводи заједнички у поступку јавне набавке мале вредности и евидентирана је под бројем ПЗЈН 01/2017, за потребе наручилаца Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања и васпитања у 2017. години.

Преузмите: Позив и Конкурсну документацију

Преузмите: Одлуку о додели уговора

________________________________________________________

2016.

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – добара (електрична енергија). Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности и евидентирана је под бројем ЈНМВ-Д-02/2016, за потребе наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања у 2016. години.

Преузмите: Позив и Конкурсну документацију


Конкурсна документација за заједничку јавну набавку мале вредности – добара (електрична енергија). Набавка се спроводи заједнички у поступку јавне набавке мале вредности и евидентирана је под бројем ПЗЈН 01/2016, за потребе наручилаца Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања и васпитања у 2016. години.

Преузмите: Позив и Конкурсну документацију (PDF формат)

Преузмите: Одлуку о додели уговора


2015.

Конкурсна документација за јавну набавку пружање услуга Уговори о делу/уговори о ауторском делу, стручни сарадници. Набавка се спроводи у отвореном поступку по партијама и евидентирана је под бројем ОП-У-02/2015, за потребе наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања у 2015. години.
Преузмите Позив и  Конкурсну документацију (PDF формат) и Конкурсна документација (WORD формат)

Питања и одговори

Питања и одговори (II)

Питања и одговори (III)

Питања и одговори (IV)

Питања и одговори (V)

Питања и одоговори (VI)

Питања и одговори (VII)

Питања и одговори (VIII)

Питања и одговори (IX)


Конкурсна документација за заједничку јавну набавку мале вредности – добара (електрична енергија). Набавка се спроводи заједнички у поступку јавне набавке мале вредности и евидентирана је под бројем ПЗЈН 01/2015, за потребе наручилаца Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања и васпитања у 2015. години.

Преузмите:  Конкурсна документација  Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


2014.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – добара (рачунарска и друга опрема). Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности и евидентирана је под бројем ЈН-Д-06 /2014, за потребе наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања у 2014. години.

Преузмите:  Конкурсна документација  Позив за подношење понудa

Измене и допуне конкурсне документације


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – здравствени преглед запослених. Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности и евидентирана је под бројем ЈНМВ-У-05 /2014, за потребе наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања у 2014. години.

Преузмите: Позив за подношење понуда  и Конкурсна документација


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – добара (рачунарска и друга опрема). Набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности и евидентирана је под бројем ЈН-Д-04 /2014, за потребе наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања у 2014. години.

Преузмите: Позив за подношење понуда и Конкурсна документација.


Конкурсна документација за преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда “Услуге обуке наставника за употребу информационо-комуникационих технологија-ИКТ, у настави у оквиру пројекта ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“. Набавка је под бројем ЈН П-03/2014, за потребе наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања у 2014. години.
Преузмите:2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку пружање услуга мале вредности која је евидентирана као ЈНМВ-У-бр. 06/2013, која се односи на „штампу разног штампаног материјала“ за потребе наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања у 2013. години

На страни 5, 9 и 26 у Спецификацији предмета набавке, у рубрици Наслов, позиција Ред. бр 1. (задњи ред) Конкурсне документације, уместо: штампа у тиражу од 1000 (словима: хиљаду ком.), треба да стоји: штампа у тиражу од 500 (словима: петсто ком).

На страни 6, 10 и 27 у Спецификацији предмета набавке, у рубрици Формат, позиција Ред. бр 6. Конкурсне документације, уместо: 360/290/90, треба да стоји: 240/370/90мм.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.