Delatnost Zavoda

2005

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja osnovala je Vlada Republike Srbije radi praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja. U Zavodu se obavljaju  razvojni, savetodavni, istraživački i stručni poslovi u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja učestvuje u pripremi propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja iz nadležnosti Ministarstva prosvete i nauke, Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

U svom sastavu, Zavod ima osam organizacionih jedinica: Centar za razvoj programa i udžbenika, Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Sektor za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i opšteg srednjeg obrazovanja i vaspitanja, Sektor za informatičke poslove i statistiku, >Sektor za pravne i kadrovske poslove, Sektor za finansijske i računovodstvene poslove i Sektor za opšte poslove.

Centar za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove koji se odnose na pripremanje: programa obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama (predškolsko, osnovno i opšte srednje obrazovanje), programa predškolskog i osnovnog obrazovanja u inostranstvu, standarda kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava, kao i davanje stručne ocene udžbenika i nastavnih sredstava.

Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju obavlja stručne poslove koji obuhvataju: pripremanje standarda kompetencija za profesiju nastavnik i vaspitač; unapređivanje i razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju; pripremanje programa za uvođenje u posao pripravnika i programa za polaganje ispita za dozvolu za rad nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i pružanje stručno-pedagoške pomoći zaposlenima u obrazovanju.

Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih ostvaruje poslove koji se odnose na: razvoj, praćenje i osiguranje kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih; stručno usavršavanje nakon završenog srednjeg obrazovanja, stručno osposobljavanje i obuku, pripremanje stručne mature, završnih, specijalističkih i majstorskih ispita, pripremanje programa stručnog osposobljavanja i obuke, kao i davanje stručne ocene udžbenika i nastavnih sredstava za srednje stručne škole i obrazovanje odraslih.

Sektor za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja obavlja stručne poslove vezane za praćenje i razvoj obrazovanja dece i učenika sa smetnjama u razvoju, inkluzivno obrazovanje, praćenje i unapređivanje obrazovanja dece sa izuzetnim sposobnostima (talentovani i obdareni) i obrazovanje nacionalnih manjina.

Sektor za informatičke poslove i statistiku obavlja stručne poslove vezane za: održavanje Veb sajta, izmenu i dopuna sadržaja sajta i razvoja novih aplikacija, održavanje programa i bezbednosne strukture mrežnog sistema, pripremu uputstava i obuka za korišćenje programa, administriranje računarskih sistema i računarske mreže, obavljanje informatičkih poslova, pripreme, obrade i analize podataka informacionog sistema Zavoda.

Sektor za pravne i kadrovske poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na: aktivnosti po pitanju zakonitosti rada Zavoda u oblasti pravnih poslova, aktivnosti vezane za pripremu materijala za sednice Upravnog i Nadzornog odbora;kontrolu sprovođenja mera zaštite na radu i protivpožarne zaštite, sprovođenje poslova javnih nabavki, obezbeđivanje, a po potrebi i neposredna izrada opštih akata u skladu sa pozitivnim propisima i davanje stručnog mišljenja Organima Zavoda ili zaposlenim.

Sektor za finansijske i računovodstvene poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na: aktivnosti po pitanju zakonitosti rada Zavoda u oblasti finansija, planiranje potrebnih finansijskih sredstava i preduzimanje mera za sprovođenje usvojenog plana, praćenje stanja sredstava na računima i predlog dinamike plaćanja, organizaciju, a po potrebi i učešće u izradi odgovarajućih izveštaja po načelima tačnosti, ažurnosti i urednosti i koordinaciju rada finansijske službe sa nadležnim Sektorom u Ministarstvu prosvete i nauke.

Sektor za opšte poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na:davanje uslova i stručnog mišljenja na urbanističko-planska dokumenata, u pogledu ispunjenosti pedagoških standarda prostora (veličina i kapaciteti), u delu koji se odnosi na planiranje mreže vaspitno-obrazovnih ustanova, davanje stručnog mišljenja u vezi sa raspolaganjem na nepokretnostima u državnoj svojini u smislu Zakona o sredstvima u svojini RS, a čiji su korisnici obrazovne ustanove, pripremanje analiza i predloga za uvođenje inovacija i osavremenjivanje opreme i prostora obrazovno-vaspitnih institucija, umnožavanje i distribuciju materijala koji priprema Zavod i kurirske poslove za potrebe Zavoda.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.