Sektor za pravne i kadrovske poslove

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Poslovi

     U Sektoru se obavljaju stručni poslovi koji se odnose na:

 • Praćenje primene pozitivnih propisa iz delokruga rada Zavoda;
 • Pravno oblikovanje akata;
 • Učešće u davanju mišljenja na predloge akata koje priprema Zavod za Nacionalni prosvetni savet, Savet za obrazovanje odraslih i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
 • Ugovorni odnosi Zavoda sa pravnim subjektima (pravnim i fizičkim licima);
 • Stručni poslovi za potrebe Upravnog odbora i Nadzornog odbora, Kolegijuma Zavoda i drugih pomoćnih tela;
 • Izrada Plana nabavki i Plana centralizovanih javnih nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje;
 • Saradnja sa Ministarstvom finansija – Upravom za javne nabavke, Upravom za zajedničke poslove republičkih organa i dr;
 • Kadrovski i drugi poslovi iz oblasti rada i radnih odnosa;
 • Obavljanje stručno – operativnih, administrativno – tehničkih i kancelarijskih poslova, ažuriranje arhivske građe i slično;
 • Stručna pomoć i koordinacija u radu drugih organizacionih jedinica Zavoda;
 • Razmatranje zahteva po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Rukovodilac Sektora, Zdravko Vojnović
Adresa: Fabrisova 10
Tel. 011/206-80-59

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.