Сектор за правне и кадровске послове

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Послови

     У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • Праћење примене позитивних прописа из делокруга рада Завода;
 • Правно обликовање аката;
 • Учешће у давању мишљења на предлоге аката које припрема Завод за Национални просветни савет, Савет за образовање одраслих и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
 • Уговорни односи Завода са правним субјектима (правним и физичким лицима);
 • Стручни послови за потребе Управног одбора и Надзорног одбора, Колегијума Завода и других помоћних тела;
 • Израда Плана набавки и Плана централизованих јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
 • Сарадња са Министарством финансија – Управом за јавне набавке, Управом за заједничке послове републичких органа и др;
 • Кадровски и други послови из области рада и радних односа;
 • Обављање стручно – оперативних, административно – техничких и канцеларијских послова, ажурирање архивске грађе и слично;
 • Стручна помоћ и координација у раду других организационих јединица Завода;
 • Разматрање захтева по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Руководилац Сектора, Здравко Војновић
Адреса: Фабрисова 10
Тел. 011/206-80-59

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.