Сектор за програме и уџбенике

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Циљеви

 • Развој система стручног образовања и образовања одраслих;
 • Увођење европске димензије у стручно образовање и образовање одраслих;
 • Допринос концепту доживотног учења;
 • Развој програма и уџбеника;
 • Развој социјалног партнерства.

Приоритетни циљеви развоја

 • Планирање и развој стручних и образовних стандарда у области стручног и уметничког образовања и обуке одраслих;
 • Структурирање, увођење иновација и промена у оквиру образовних профила;
 • Припремање, праћење и одобравање образовних програма у стручном образовању и програма стручног оспособљавања и обуке одраслих.

Задаци

Сектор за програме и уџбенике обавља развојне, истраживачке и саветодавне послове што подразумева: развој, праћење и осигурање квалитета стручног образовања и образовање одраслих, стручног оспособљавања и обуке; програме стручног оспособљавања и обуке.

У Сектору се обављају стручни послови који се односе на:

 • припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање одраслих;
 • припрему дела наставног плана и програма средњег стручног образовања и васпитања за образовне профиле;
 • припрему дела наставних планова и програма основног и средњег стручног образовања одраслих и програма завршних испита и стручне матуре;
 • припрему програма мајсторског и специјалистичког образовања;
 • припрему дела наставног плана и програма образовања за рад, програме стручног оспособљавања и обуке;
 • учествовање у припреми стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава стручног образовања и образовања одраслих и плана уџбеника;
 • давање стручне оцене уџбеника стручног образовања и образовања одраслих у поступку одобравања;
 • давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање посебних програма стручног оспособљавања и обуке;
 • помагање координације социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих.

Запослени у Сектору за програме и уџбенике

 

Име и презиме

Звање

телефон

e-mail

1.

Радиша Микарић,

Руководилац сектора

саветник координатор

011/206-80-48

065/333-10-69

radisa.mikaric@zuov.gov.rs

2.

Даница Софренић, 

саветник координатор

011/206-80-14

065/533-10-20

danica.sofrenic@zuov.gov.rs

3.

Др Милан Бошковић,

саветник координатор

011/206-80-28

065/533-10-42

milan.boskovic@zuov.gov.rs

4.

Мр Гордана Митровић, 

саветник координатор

011/206-80-27

065/533-10-56

gordana.mitrovic@zuov.gov.rs

5.

Мирјана Радека,

саветник координатор

011/206-80-14

065/333-10-81

mirjana.radeka@zuov.gov.rs

6.

Љиљана Филиповић,

саветник координатор

011/206-80-14

065/333-10-92

ljiljana.filipovic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора, Радиша Микарић
Адреса: Фабрисова 10
Телефон: 011/206-80-48
E-mail: radisa.mikaric@zuov.gov.rs

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.