Sektor za društveno-humanističke i umetničke nastavne predmete

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

U Sektoru se obavljaju stručni poslovi koji se odnose na:

  • pripremu osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
  • učešće u pripremi i drugih podzakonskih akata u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
  • učešće u odobravanju didaktičkih i nastavnih sredstava u predškolskoj ustanovi (shodno Zakonu o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, „Službeni glasnik RS“, br. 72/09 i 52/11);
  • pripremu nastavnih planova i programa osnovnog, opšteg srednjeg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja i dela nastavnog plana i programa stručnog obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih za opšteobrazovne predmete, u oblasti jezika i književnosti, društveno-humanističkih nauka i umetnosti;
  • pripremu osnova vaspitnog programa;
  • davanje stručne ocene udžbenika i drugih nastavnih sredstava i pomagala za osnovno, srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje i opšteobrazovne predmete za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, u oblasti jezika i književnosti, društveno-humanističkih nauka i umetnosti (povereni posao);
  • učešće u pripremi podzakonskih akata, u skladu sa članom 18. Zakona  o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Zaposleni u Sektoru za društveno-humanističke i umetničke nastavne predmete

 

Ime i prezime

Zvanje

telefon

e-mail

1.

dr Jadranka Milošević

Rukovodilac Sektora

savetnik koordinator

011/2081-911

jadranka.milosevic@zuov.gov.rs

2.

dr Zoran Knežević

savetnik koordinator

011/2081-911

zoran.knezevic@zuov.gov.rs

3.

Aleksandra Begović

savetnik koordinator

011/2081-911

aleksandra.begovic@zuov.gov.rs

4.

Jelena Milićević

savetnik koordinator

011/2081-911

jelena.milicevic@zuov.gov.rs

5.

mr Lela Brdar

savetnik koordinator

011/2081-911

lela.brdar@zuov.gov.rs

6.

Dejana Milijić Subić

savetnik koordinator

011/2081-911

dejana.milijicsubic@zuov.gov.rs

7.

Olivera Vejnović

savetnik koordinator

011/2081-911

olivera.vejnovic@zuov.gov.rs

8.

Aleksandar Marinković

savetnik koordinator

011/2081-911

aleksandar.marinkovic@zuov.gov.rs

9.

Bojana Jevtović

savetnik

011/2081-911

bojana.jevtovic@zuov.gov.rs

10.

Snežana Milošević Ješić

savetnik koordinator

011/2081-911

snezana.milosevicjesic@zuov.gov.rs

11.

Jelena Vićovac

savetnik

011/2081-911

jelena.vicovac@zuov.gov.rs

12.

Marija Milićević

samostalni stručni saradnik

011/2081-911

marija.milicevic@zuov.gov.rs

13.

Katarina Mićić

stručni saradnik

011/2081-911

katarina.micic@zuov.gov.rs

14.

mr Miroslav Marković

savetnik koordinator

011/2081-911

miroslav.markovic@zuov.gov.rs

15.

Aneta Kraljić Dimitrijević

savetnik koordinator

011/2081-911

aneta.kraljicdimitrijevic@zuov.gov.rs

16.

Mina Vesković

savetnik koordinator

011/2081-911

mina.veskovic@zuov.gov.rs

17.

Natalija Đoković

stručni saradnik za administrativne poslove

011/2081-911

natalija.djokovic@zuov.gov.rs

Rukovodilac Sektora, Jadranka Milošević
Adresa: Draže Pavlovića 15
Telefon: 011/208-19-16
E-pošta: jadranka.milosevic@zuov.gov.rs

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.