Сектор за стручно усавршавање и напредовање

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Професионални развој и стручно усавршавање наставника, васпитача, стручног сарадника и директора регулисани суЗаконом о основама система образовања и васпитања (члан 129) и Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника.

Професионални развој подразумева стално развијање укупних потенцијала појединца са циљем квалитетнијег обављања посла и унапређивања праксе.

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стално стручно усавршавање које подразумева развијање, односно стицање знања, вештина и вредносних ставова за професију наставника, васпитача и стручног сарадника, ради остваривања циљева и задатака образовања и васпитања, унапређивање образовно-васпиног рада и подизања квалитета рада установе.

Сектор за стручно усавршавање и напредовање у складу са својим законским овлашћењима бави се:

  • унапређивањем система сталног стручног усавршавања и професионалног развоја запослених у предшколском, основном и средњем образовању;
  • одобравањем програма сталног стручног усавршавања;
  • праћењем реализације одобрених програма;
  • професионалним напредовањем у звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник;
  • припремом додатних материјала и приручника за наставнике и васпитаче.

 

Запослени у Сектору за стручно усавршавање и напредовање

 

Име и презиме

Звање

телефон

e-mail

1.

Бранка ШЕГРТ, спец.

Руководилац Сектора

саветник координатор

011/206-80-21

branka.segrt@zuov.gov.rs

2.

Mр Владимир КРСТИЋ

саветник координатор

011/206-80-30

vladimir.krstic@zuov.gov.rs

3.

Сања ТАТИЋ ЈАНЕВСКИ, спец.

саветник координатор

011/206-80-61

sanja.tatic@zuov.gov.rs

4.

Сања Тодорчев Крстић

саветник координатор

011/206-80-56

sanja.krstic@zuov.gov.rs

5.

Сандра БАЦКОВИЋ

саветник координатор 

011/206-80-33

sandra.backovic@zuov.gov.rs

6.

Десанка ГРУЈАНИЋ

саветник

011/206-80-32

desanka.grujanic@zuov.gov.rs

7.

др Милица Герасимовић

саветник координатор

011/206-80-11

milica.gerasimovic@zuov.gov.rs

Руководилац Сектора, Бранка Шегрт
Адреса: Фабрисова 10
Телефон: 011/206-80-21
E-mail: branka.segrt@zuov.gov.rs

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.